prof. dr hab. n. med. Marek Edmund Prost

STANOWISKO: Konsultant
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Klinika Okulistyczna
TELEFON: +48 261 852 931
E-MAIL: mprost@wiml.waw.pl
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5620-4171

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

  • Okulistyka dziecięca
  • Choroby powierzchni oka
  • Farmakoterapia chorób oczu

PROFIL NAUKOWY

Prof. dr  n. med. Marek Prost ukończył studia na  Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie (ówcześnie Akademia Medyczna w Lublinie). Po studiach podjął pracę w  Klinice Okulistyki   Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie przez kolejne lata pracował najpierw jako asystent, a następnie jako adiunkt naukowo-dydaktyczny, docent, a następnie profesor.  W 1975 r uzyskał I stopień, zaś  II stopień w 1978 r. specjalizacji w zakresie okulistyki. Stopień naukowy doktora nauk medycznych otrzymał w 1979r.,  doktora habilitowanego w1985 r., zaś tytuł naukowy profesora (w 1992 roku). Tematami jego pracy doktorskiej i habilitacyjnej była retinopatia wcześniaków. W latach 1992-1994 pełnił funkcję zastępcy kierownika II Kliniki Okulistyki AM w Lublinie, w latach 1994 - 2002  pracował w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie na stanowisku kierownika Kliniki Okulistyki, zaś w latach 2002-2019 był kierownikiem Kliniki Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. Odbył liczne staże zagraniczne w Niemczech, Belgii, Holandii, USA. Jest autorem i współautorem 293 opublikowanych prac naukowych w  czasopismach polskich oraz zagranicznych (USA, Niemcy, Włochy, Holandia, Szwajcaria, Wielka Brytania) oraz  53 rozdziałów w książkach z zakresu okulistyki. Redaktor naczelny i współautor 10 książek z zakresu okulistyki, w tym dwóch wydanych za granicą. Autor 800 referatów wygłoszonych na zjazdach, konferencjach i zebraniach naukowych w kraju i za granicą.
Od 2014 r. jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Ophthatherapy-Terapie w Okulistyce  publikujące prace dotyczące leczenia farmakologicznego chorób oczu.

     

Go to top