PTML - Polskie Towarzystwo Medycyny Lotniczej

Zarząd PTML:

Prezes: dr n. med. Krzysztof Kowalczuk
Sekretarz: mgr inż. Mirosław Dereń
Skarbnik: dr n. med. Andrzej Modrzewski
Członek Zarządu:

lek. Rafał Wójcik

lek. Robert Powierża

Towarzystwo Medycyny Lotniczej skupia lekarzy i innych pracowników naukowych zajmujących się medycyną lotnicza na terenie całej Polski. Są to pracownicy ośrodków we Wrocławiu, LAW w Dęblinie, lekarze jednostek Straży Granicznej MSWiA, pracownicy Lot-u, lekarze lotniczy z jednostek wojskowych, dla których PTML jest terenową merytoryczną jednostką organizacyjną.

Zakres działalności Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej:

  • rozwój bazy naukowej dotyczącej medycyny lotniczej i kosmicznej
  • rozwijanie postępów w dziedzinie medycyny lotniczej i wprowadzanie ich w praktyce
  • promowanie idei wymiany informacji oraz doświadczenia w dziedzinie medycyny lotniczej i kosmicznej
  • doskonalenie specjalistów i umiejętności w medycynie lotniczej
  • ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej
  • promowanie w Polsce Międzynarodowego Kongresu Medycyny Lotniczej i Kosmicznej (ICASM) pod egidą Międzynarodowej Akademii Medycyny Lotniczej i Kosmicznej (IAASM)
  • popularyzacja wiedzy z zakresu medycyny lotniczej i kosmicznej
  • bazą naukowo-badawczą  PTML jest Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
 Kontakt:

Polskie Towarzystwo Medycyny Lotniczej

ul. Krasińskiego 54/56
01-755 Warszawa
e-mail: kkowalczuk@wiml.waw.pl

     

Go to top