Ośrodek Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy

 

Kierownik
dr n. med. Paweł Domański
Telefon kontaktowy +48 261 852 866
   

Ośrodek Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy przeprowadza badania lotniczo-lekarskie i wydaje orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydatów i czlonków personelu lotniczego – do wykonywania czynności pilota statku powietrznego, personelu pokładowego i innych osób zaliczanych do grona członków personelu lotniczego.

     

Go to top