Badania - ochrona, broń, kierowcy

 

Orzecznik: tel. +48 261 852 298
Rejestracja: tel. +48 261 852 661

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

Wszystkie badania wykonywane są w ciągu jednego dnia wraz z wydaniem orzeczenia.

Kwalifikowani pracownicy ochrony

Badania kwalifikowanych pracowników ochrony

Wymagania:

 • w dniu badania być na czczo (badanie stężenia glukozy we krwi).
 • dowód tożsamości ze zdjęciem
 • książeczka wojskowa do wglądu
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej ubiegający się lub posiadający licencję przy rejestracji wnoszą jednorazową opłatę
Istnieje możliwość zgłoszeń zbiorowych (firmy) - po uzgodnieniu terminu badań. Przewidziany rabat przy zgłoszeniach powyżej 15 osób.

 Kierowcy i kandydaci na kierowców - badania psychologiczne

Kierowcy i kandydaci na kierowców - badania lekarskie
Badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz badania kierowców w trybie odwoławczym

Wymagania:

 • w dniu badania być na czczo (badanie stężenia glukozy we krwi).
 • dowód tożsamości ze zdjęciem
 • opłata (informacja w cenniku)
Ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
Wymagania:
 • w dniu badania być na czczo (badanie stężenia glukozy we krwi).
 • dowód tożsamości ze zdjęciem
 • książeczka wojskowa do wglądu
 • opłata (informacja w cenniku)
Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa
Wymagania:

Osoby ubiegające się:

 • Psycholog
 • Psychiatra

Osoby posiadające licencję:

 • Psycholog
 • Lekarz
Badania psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Wymagania:
 • dowód tożsamości ze zdjęciem
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy podpisane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych
 • opłata (informacja w cenniku):
  • badania psychiatryczne
  • badania psychologiczne
Badania psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego 
Wymagania:
Badania dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (pirotechnicy) 
 Opłata (informacja w cenniku):
 • badanie psychiatryczne
 • badanie psychologiczne

 

 

     

Go to top