płk dr n. med. Alicja Trochimiuk

 

Dziedzina nauki: medycyna-diagnostyka laboratoryjna

Studia: 1985-1990 r., Akademia Medyczna w Łodzi - Wydział Analityki Medycznej

Studia doktoranckie: 2008-2010 r., Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Doktorat: 30.11.2010 r., Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Wydział Wojskowo-Lekarski, ,,Ocena zabezpieczenia wojsk na wypadek użycia broni biologicznej w świetle obowiazujących przepisów prawno-organizacyjnych oraz badań własnych”

Studia podyplomowe: 2020 r., Wojskowy Instytut Medyczny, ,,Zarządzanie i kierowanie zakładem leczniczym resortu obrony narodowej"

Przebieg pracy zawodowej:

 • 1990-1994 - Młodszy asystent  Wojewódzki Szpital Zespolony w Białej Podlaskiej
 • 1994-1996 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Białej Podlaskiej, I° specjalizacji w zakresie analityki klinicznej
 • 1996-1999 - Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, II° specjalizacji w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
 • 1999-2001 - Centralny Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ – Asystent
 • 2001-2003 - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej – Starszy Asystent
 • 2003-2004 - 74 Batalion przeciwepidemiczny – Dowódca Zespołu Rozpoznania Biologicznego
 • 2004 r. - PKW w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku – Kierownik Mobilnego Laboratorium Biologicznego
 • 2004-2006 - Centralny Ośrodek Analizy Skażeń – Szef Sekcji Biologicznej
 • 2006-2007 Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP – Dowódca Epidemiologicznego Zespołu Kryzysowego
 • 2007 r. - PKW w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku – Kierownik Laboratorium
 • 2007-2010 - Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP – Dowódca Epidemiologicznego Zespołu Kryzysowego
 • od 2010 r.  - Kierownik Labortaorium
 • od 2012 r. - Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – pełnienie funkcji Konsultanta Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie – diagnostyka laboratoryjna w zespole choroby wewnętrzne
 • 2012 r. - Minister Obrony Narodowej – przyznanie statusu weterana poszkodowanego

Dorobek naukowy: 4 publikacje naukowe, czynny udział w konferencjach w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej i bioterroryzmu, współorganizator konferencji naukowo-szkoleniowych diagnostów laboratoryjnych

Działalność organizacyjna: Polskie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Odznaczenia i nagrody:

 • Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
 • Brązowy Medal, Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
 • Gwiazda Iraku

     

Go to top