Badania psychologiczne kandydatów do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Wszystkich ubiegających się o przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych zachęcamy do zapoznania się z krótkim przewodnikiem na temat badań psychologicznych prowadzonych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej.

Ocena psychologiczna kandydatów do WSOSP stanowi ważny element badań lotniczo-lekarskich, które są podstawą dla dalszej kwalifikacji. Zakład Psychologii Lotniczej WIML korzysta z najnowocześniejszych testów sprawdzających cechy osobowości, funkcje poznawcze i sprawność psychomotoryczną.

Szczegółowa informacja na temat badań psychologicznych dla kandydatów do WSOSP: Ulotka dla kandydatów do WSOSP.

W grudniu 2013 roku w WIML odbyło się spotkanie naukowe zatytułowane: „Jak oceniać pilotów i kandydatów na pilotów?". Relacja z seminarium jest dostępna na stronie internetowej.

     

Go to top