Posiedzenie Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie

Podczas posiedzenia Rady Naukowej WIML w dniu 4 lutego 2015 roku podjęto m.in. uchwałę o nadaniu Pracowni Niedotlenienia Wysokościowego i Medycyny Hiperbarycznej imienia płk. prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Jethona, powołano profesorów nadzwyczajnych WIML oraz wręczono wyróżnienia za wybitne osiągnięcia naukowe.

W dniu 4 lutego 2015 roku w budynku nowopowstałego Ośrodka Zintegrowanych Badań Strukturalnych i Czynnościowych Centralnego Układu Nerwowego - CNS Lab odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej WIML. Obrady rozpoczęto minutą ciszy, upamiętniającą zmarłego 18 stycznia 2015 roku byłego komendanta WIML płk. prof. dr. hab. med. Zbigniewa Edwarda Jethona. Następnie płk prof. dr hab. med. Krzysztof Stanisław Klukowski przedstawił sylwetkę byłego komendanta WIML i omówił jego dokonania naukowe. Tę część posiedzenia zakończono przyjęciem uchwały o nadaniu Pracowni Niedotlenienia Wysokościowego i Medycyny Hiperbarycznej imienia płk. prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Jethona.

W dalszej części obrad Rady Naukowej, płk dr Olaf Truszczyński, dyrektor WIML wręczył powołania na stanowisko profesora nadzwyczajnego WIML i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia naukowe w 2014 roku.

Dyrektor Truszczyński powołał na stanowisko profesora nadzwyczajnego (w kolejności alfabetycznej): dr. hab. inż. Łukasza Dziudę, dr. hab. n. med. Mariusza Frączka, prof. dr hab. n. med. Ryszarda Pacho, dr. hab. n. med. Rafała Rolę i płk. dr. hab. n. med. Andrzeja Wojdasa.

Na podstawie Regulaminu okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej za wyróżniające się wyniki w zakresie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej dyplomy otrzymali (zgodnie z uzyskaną punktacją): dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, prof. WIML, prof. dr hab. n. med. Marek Prost, płk w st. sp. prof. dr hab. Jan Feliks Terelak i płk dr inż. Krzysztof Różanowski.

Rada Naukowa WIML zaopiniowała także pozytywnie kwalifikacje dr. n. med. Jaromira Wasyluka na stanowisko adiunkta w Klinice Okulistyki, a także poparła wniosek o ubieganie się przez dr. n. społ. Marcina Biernackiego o stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca, przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Na zakończenie członkowie Rady Naukowej zwiedzili CNS Lab i zapoznali się z zapleczem naukowym nowego ośrodka.

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej WIML zaplanowano na dzień 1 kwietnia b.r.

Prezentacja płk. prof. dr. hab. med. Krzysztofa Klukowskiego - Wspomnienie płk. prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Jethona

fot. Janusz Ośko

     

Go to top