Uroczyste otwarcie Ośrodka Zintegrowanych Badań Strukturalnych i Czynnościowych Centralnego Układu Nerwowego - CNS Lab

Czwarte w Europie, a dziewiąte na świecie laboratorium wyposażone w rezonans magnetyczny i hiperpolaryzator zostało uroczyście otwarte 20 lutego 2015 r. w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej (WIML).  

Ośrodek Zintegrowanych Badań Strukturalnych i Czynnościowych Centralnego Układu Nerwowego – CNS Lab jest wspólnym projektem konsorcjum złożonego z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (IBIB PAN) oraz WIML, który został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nowy ośrodek będzie wykonywał kompleksowe badania diagnostyczne centralnego układu nerwowego metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz specjalistyczne badania neurofizjologiczne z zastosowaniem różnych form stymulacji.

W uroczystym otwarciu CNS Lab wzięli udział przedstawiciele władz, nauki i biznesu m.in.: prof. dr hab. Włodzisław Duch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. dr hab. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk; Krzysztof Sikora, radca generalny-koordynator w Ministerstwie Obrony Narodowej. Goście zostali powitani przez płk. dr. Olafa Truszczyńskiego, dyrektora WIML i dr. hab. inż. prof. nadzw. Adama Lieberta, dyrektora IBIB PAN.

Prof. dr. hab. Włodzisław Duch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego podkreślił w swym wystąpieniu, że polska nauka dysponuje coraz lepszą infrastrukturą, którą trzeba odpowiednio wykorzystać, aby wypracować przewagę konkurencyjną. W podobnym tonie utrzymana była wypowiedź prof. dr. hab. Michała Kleibera, prezesa PAN, który z entuzjazmem odniósł się do powstania nowego ośrodka badań centralnego układu nerwowego, ale zwrócił przy tym uwagę na potrzebę lepszego finansowania badań naukowych jak i samych naukowców.

Następnie, prezentacji CNS Lab dokonała Przewodnicząca Komitetu Sterującego projektem, prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Zalewska, a prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki, Krajowy Konsultant w zakresie Medycyny Nuklearnej, wygłosił wykład nt. zintegrowanych badań czynnościowych i strukturalnych w naukach biologicznych i medycznych.

CNS Lab to skrót wywodzący się od angielskiego Creative Neuroscience Lab, co zapowiada, że w nowym ośrodku będą prowadzone innowacyjne badania. Pozwalają na to wyjątkowe urządzenia badawcze, czyli wspomniane wysokiej klasy rezonans magnetyczny i hiperpolaryzator. Wiodącym zagadnieniem w badaniach naukowych będzie poznawanie zależności zmian czynności i funkcji mózgu od zmian w jego strukturze, co jest niezwykle istotne w badaniach orzeczniczych personelu lotniczego i diagnostyce klinicznej chorób układu nerwowego. Badania mają służyć rozwojowi metod nieinwazyjnej oceny zdolności do wykonywania lotów w warunkach zwiększonego obciążenia psychofizycznego.

Więcej:

Strona CNS Lab: http://cnslab.pl/

Otwarcie CNS Lab http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci

Konferencja inauguracyjna CNS Lab: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci

Aktualności MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo

Źródło zdjęć: http://www.cnslab.pl

     

Go to top