Rezonans Magnetyczny

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej:
prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho
e-mail: lecznictwo@wiml.waw.pl
Rejestracja: tel. +48 261 852 017

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

System rezonansu magnetycznego firmy Philips (Achieva z gradientami Dual Nova).
Możliwość badania pacjentów nieprzytomnych (całkowite znieczulenie, sedacja). Krótki, jasny tunel zapobiega uczuciu klaustrofobii.

Wykonujemy badania przy użyciu Rezonansu Magnetycznego w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Posiadamy wysoce specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu możemy wykonać badania (poza standardowymi badaniami takimi jak MR głowy, kręgosłupa) wysoko-specjalistyczne badania, takie jak: rezonans naczyń, badania perfuzji mózgu, traktografi oraz rezonans serca.

Uwaga: Aby dokonać rezerwacji terminu badania, oraz wykonać badanie wymagane jest skierowanie z poradni specjalistycznej z pieczątką nagłówkową z numerem umowy NFZ, pieczątką lekarza kierującego, kodem ICD10, oraz aktualny dowód ubezpieczenia.

Traktografia MR- DTI (obrazowanie tensora dyfuzji w rezonansie magnetycznym) stanowi najnowsza technikę obrazowania w metodyce rezonansu magnetycznego.

Badania szczególnie istotne przed planowymi zabiegami neurochirurgicznymi.
MR serca będące obecnie „złotym standardem” w nieinwazyjnej ocenie anatomii i funkcji serca.
Głównymi zaletami badania serca rezonansem magnetycznym jest wysoka jakość uzyskiwanych obrazów dzięki wysokiej rozdzielczości znacznie przekraczającej uzyskiwaną w stosowanej powszechnie echokardiografii.

Poniżej pokrótce przedstawiamy konkretne wskazania do badania serca MR:

  • Najnowsza definicja amerykańskich oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) z 2007 r. pozwala (w połączeniu z objawami klinicznymi) na rozpoznanie zawału serca (świeżego lub przebytego) na podstawie danych z nieinwazyjnych badań obrazowych. W porównaniu do pozostałych metod obrazowania CMR wyróżnia największą dokładnością oceny rozległości uszkodzenia pozawałowego.
  • Dyssekcja aorty – rozdzielczość gwarantuje ocenę rozległości dyssekcji (punkty wejścia i wyjścia) rozciąganie się dyssekcji na duże tętnice, ocenę towarzyszącej niedomykalności zastawki aortalnej.
  • Schorzenia osierdzia – CMR jest nieocenioną metoda w różnicowaniu kardiomiopatii restrykcyjnej oraz zaciskającego zapalenia osierdzia.
  • Pierwotne kardiomiopatie – restrykcyjna, rozstrzeniowa, przerostowa, dysplazje, niescalenie miokardium.
  • Guzy serca i jego okolic – dokładna ocena anatomiczna, różnicowanie zmian pierwotnych oraz przerzutowych.
  • Ocena funkcji komór – dokładna ocena nacieków tłuszczowych, masy, objętości i kurczliwości komór. Rezonans magnetyczny dzięki obrazowaniu trójwymiarowego zbioru danych nie wymaga stosowania skomplikowanych założeń geometrycznych i umożliwia wierne odwzorowanie trójwymiarowej geometrii komór w skurczu i rozkurczu. Obecnie CMR jest referencyjną nieinwazyjną metoda ceny funkcji komór serca. Zastosowanie technik kontrastowych podczas badań echokardiograficznych jedynie zbliża tą metodę do złotego standardu oceny jaką jest CMR.
  • Wrodzone i nabyte wady anatomiczne serca. Obecnie dysponujemy danymi o równej skuteczności CMR i echokardiografii w ocenie wad zastawkowych. CMR zatem jest bardzo dobrą metodą dla pacjentów, u których jakość obrazów echokardiograficznych nie jest satysfakcjonująca.
  • Ocena wymienionych patologii przed planowaną operacją kardiochirurgiczną.

     

Go to top