Pracownia rezonansu magnetycznego

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej:
prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho
e-mail: radiologia@wiml.waw.pl
Rejestracja czynna w godzinach: 08:00 - 17:30
tel. +48 261 852 017

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

Wykonujemy badania przy użyciu Rezonansu Magnetycznego firmy Siemens 1,5 T Magnetom Sola w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rezonans Magnetyczny (MRI) to jedna z najdokładniejszych metod obrazowania tkanek, narządów i całych układów w organizmie człowieka. Metoda stosowana w rezonansie magnetycznym wykorzystuje właściwości magnetyczne cząstek wody, znajdujących się w ciele człowieka, które pod wpływem energii wytworzonej przez urządzenie rezonansu, ulegają pewnemu uporządkowaniu. Po zakończeniu działania elektromagnesu protony powracają do poprzedniego stanu i wysyłają fale elektromagnetyczne, które są odczytywane przez urządzenie. W zależności od rodzaju badanej tkanki, wysyłane sygnały różnią się natężeniem. Ostatecznie sygnały przetwarzane są przez systemy komputerowe i przekształcane w obraz. 

MAGNETOM Sola to system MRI 1,5T z technologią BioMatrix, która automatycznie dostosowuje się do bioróżnorodności pacjentów, aby wyeliminować niepożądane odchylenia w badaniach MRI. 

Gama badań wykonywanych przy użyciu tego nowoczesnego urządzenia pozwala na dokładniejsze niż poprzednio badanie serca w MR na najwyższym światowym poziomie. Innym zastosowaniem jest dokładne określenie zawartości tłuszczu w wątrobie, co przekłada się na naukową podstawę w walce z epidemią otyłości.

Zapewniamy możliwość badania pacjentów nieprzytomnych (całkowite znieczulenie, sedacja). Krótki, jasny tunel zapobiega uczuciu klaustrofobii.

Posiadamy specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu możemy wykonać (poza standardowymi badaniami, takimi jak MR głowy, kręgosłupa) wysokospecjalistyczne badania, takie jak: rezonans naczyń, badania perfuzji mózgu, traktografi oraz rezonans serca.

Uwaga: Aby dokonać rezerwacji terminu badania oraz wykonać badanie, wymagane jest skierowanie z poradni specjalistycznej z pieczątką nagłówkową z numerem umowy NFZ, pieczątką lekarza kierującego, kodem ICD10 oraz aktualnym dowodem ubezpieczenia.

Traktografia MR- DTI (obrazowanie tensora dyfuzji w rezonansie magnetycznym) stanowi najnowszą technikę obrazowania w metodyce rezonansu magnetycznego.

Badania szczególnie istotne przed planowymi zabiegami neurochirurgicznymi.
MR serca będące obecnie „złotym standardem” w nieinwazyjnej ocenie anatomii i funkcji serca.
Głównymi zaletami badania serca rezonansem magnetycznym jest wysoka jakość uzyskiwanych obrazów dzięki wysokiej rozdzielczości znacznie przekraczającej uzyskiwaną w stosowanej powszechnie echokardiografii.

Poniżej pokrótce przedstawiamy konkretne wskazania do badania serca MR:

  • Najnowsza definicja amerykańskich oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) z 2007 r. pozwala (w połączeniu z objawami klinicznymi) na rozpoznanie zawału serca (świeżego lub przebytego) na podstawie danych z nieinwazyjnych badań obrazowych. W porównaniu do pozostałych metod obrazowania CMR wyróżnia największą dokładnością oceny rozległości uszkodzenia pozawałowego.
  • Dyssekcja aorty – rozdzielczość gwarantuje ocenę rozległości dyssekcji (punkty wejścia i wyjścia) rozciąganie się dyssekcji na duże tętnice, ocenę towarzyszącej niedomykalności zastawki aortalnej.
  • Schorzenia osierdzia – CMR jest nieocenioną metoda w różnicowaniu kardiomiopatii restrykcyjnej oraz zaciskającego zapalenia osierdzia.
  • Pierwotne kardiomiopatie – restrykcyjna, rozstrzeniowa, przerostowa, dysplazje, niescalenie miokardium.
  • Guzy serca i jego okolic – dokładna ocena anatomiczna, różnicowanie zmian pierwotnych oraz przerzutowych.
  • Ocena funkcji komór – dokładna ocena nacieków tłuszczowych, masy, objętości i kurczliwości komór. Rezonans magnetyczny dzięki obrazowaniu trójwymiarowego zbioru danych nie wymaga stosowania skomplikowanych założeń geometrycznych i umożliwia wierne odwzorowanie trójwymiarowej geometrii komór w skurczu i rozkurczu. Obecnie CMR jest referencyjną nieinwazyjną metoda ceny funkcji komór serca. Zastosowanie technik kontrastowych podczas badań echokardiograficznych jedynie zbliża tą metodę do złotego standardu oceny jaką jest CMR.
  • Wrodzone i nabyte wady anatomiczne serca. Obecnie dysponujemy danymi o równej skuteczności CMR i echokardiografii w ocenie wad zastawkowych. CMR zatem jest bardzo dobrą metodą dla pacjentów, u których jakość obrazów echokardiograficznych nie jest satysfakcjonująca.
  • Ocena wymienionych patologii przed planowaną operacją kardiochirurgiczną.

     

Go to top