Przychodnia Przykliniczna

 

Kierownik Przychodni Przyklinicznej: mgr Iwona Marcjanek

Szanowni Pacjenci informujemy, że żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową obsługiwani są poza kolejnością (więcej...)

Zgodnie z art. 287 ust. 2 i art. 325 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655, z póź. zm.), żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową zostali objęci prawem do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej.

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 18:00.

Dostępne metody rejestracji:

 • osobiście w Rejestracji
 • telefonicznie:

tel. 261 852 873
tel. 725 880 037
tel. 727 063 003

 

 


Informacja o warunkach udzielania Teleporady, wystawiania E-recepty, E-skierowania oraz E-zlecenia udzielanych w ramach POZ (więcej …)

Instrukcje dla pacjentów: E-recepty, E-skierowania, E-zlecenia oraz Zlecenia badań dodatkowych (więcej …)

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

W Przychodni Przyklinicznej kadra lekarska udziela porad w systemie dwuzmianowym w godzinach 7.30-18.00

Struktura Przychodni Przyklinicznej:

 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
  • Poradnie specjalistyczne:
   • Chirurgii ogólnej
   • Chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Dermatologiczna
   • Diabetologiczna
   • Gastroenterologiczna
   • Ginekologiczna
   • Kardiologiczna
   • Neurologiczna
   • Okulistyczna
   • Otolaryngologiczna
   • Urologiczna
 • POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna)
 • Gabinet zabiegowy

Gabinet:

 • EKG: badanie wykonujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00
 • zabiegowy czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.00, tel. 261 852 914
Pobieranie materiału do badań

od 7.30 do 8.00 (cukier 2 razy)

od 8.00 do 11.00 (z numerkami)

Odbiór wyników badań od 13.00 do 17.30

     

Go to top