dr n. hum. Piotr Zieliński

STANOWISKO: Adiunkt
FUNKCJA: Kierownik Zakładu
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Zakład Psychologii Lotniczej
TELEFON: +48 261 852 664
E-MAIL: pzielins@wiml.waw.pl
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-2143-9883

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

  • Psychometria
  • Psychologia lotnicza
  • Psychologiczne aspekty widzenia barwnego

PROFIL NAUKOWY

Dr n. hum. Piotr Zieliński obronił pracę magisterską (w 2003 r.) i doktorską (w 2008 r.) na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obie poświęcone były oddziaływaniom bodźców barwnych na funkcjonowanie człowieka.

Po ukończeniu studiów magisterskich pracował w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Od 2008 roku jest zatrudniony w Zakładzie Psychologii Lotniczej WIML, gdzie w 2013 roku został kierownikiem Pracowni Diagnostyki i Orzecznictwa Psychologicznego.

Jest członkiem European Association for Aviation Psychology. Bierze czynny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach na temat psychologii lotniczej i diagnozy psychologicznej, publikuje w czasopismach naukowych. Specjalizuje się w psychometrii i statystyce. Do jego zainteresowań naukowych należy ocena trafności narzędzi diagnostycznych stosowanych w badaniu pilotów. Jest współtwórcą szczegółowych metodyk badań psychologicznych różnych grup personelu lotniczego oraz kandydatów do lotnictwa. Na co dzień zajmuje się diagnostyką psychologiczną, głównie wojskowego personelu lotniczego, a także badaniami psychologicznymi kandydatów do Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje też jako dydaktyk, prowadząc zajęcia z psychometrii i diagnozy standardowej, współpracując z Wydziałem Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

     

Go to top