płk rez. dr n. med. Krzysztof Paweł Kowalczuk

STANOWISKO: Adiunkt
FUNKCJA: Kierownik Zakładu
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Zakład Badań Symulatorowych, Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego
TELEFON: +48 261 852 000
E-MAIL: kkowalczuk@wiml.waw.pl
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8347-0232

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

  • Minimalizacja skutków dezorientacji przestrzennej w locie
  • Mechanizmy podnoszenia tolerancji przeciążeń
  • Wspomaganie widzenia nocnego
  • Skojarzony wpływ przyspieszeń w locie na orientację przestrzenną
  • Metody szkolenia praktycznego personelu latającego w zakresie medycyny lotniczej

PROFIL NAUKOWY

Dr Krzysztof Kowalczuk ukończył studia na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w 1995 roku. W latach 1995-1996 odbył staż podyplomowy w WIML. Następnie służył w 58. Lotniczym Pułku Szkolnym w Dęblinie, jako lekarz sekcji służb i starszy lekarz pułku. W 2000 r. rozpoczął pracę w WIML, gdzie kolejno zajmował stanowiska: starszego asystenta i kierownika Pracowni Orientacji Przestrzennej, a od 2006 r. jest kierownikiem Zakładu Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego.

Posiada specjalizacje w zakresie medycyny lotniczej i medycyny transportu. Jest certyfikowanym lekarzem orzecznikiem lotniczo-lekarskim dla wszystkich klas personelu latającego. Ma uprawnienia orzecznicze do badań kierowców i osób ubiegających się o prawo jazdy, osób posiadających broń, osób ubiegających się o pozwolenie na broń, pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące, nurków i personelu morskiego.

W 2000 r. ukończył studia podyplomowe w Royal College of Physicians w Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskał nagrodę im. Barbary Harrison dla najlepszego studenta zagranicznego i Diploma in Aviation Medicine z wyróżnieniem. W 2003 r., przed Radą Naukową WIML, obronił pracę doktorską pt. „Wartość diagnostyczna parametrów fizjologicznych podczas wywoływanej dezorientacji przestrzennej”. W latach 2003-2011 był członkiem zwyczajnym Komisji Biologii i Medycyny Kosmicznej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2007-2013 pełnił funkcję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie Medycyny Transportu. Od 2003 roku jest członkiem Rady Naukowej WIML. W grudniu 2013 został prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej. W swym dorobku naukowym ma kilkadziesiąt prac naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Bierze czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Uczestniczył w kilkudziesięciu naukowych projektach badawczo-rozwojowych, w tym w kilku pełnił rolę kierownika.

     

Go to top