Centralna Sterylizatornia WIML

 

Koordynator: płk mgr farm. Joanna Ziarkiewicz
Kontakt: tel. +48 261 852 344 - koordynator
  tel. +48 261 852 031 - sterylizatornia

CENNIK

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -16.35.

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie dysponuje nowoczesną  Centralną Sterylizatornią.

Jesteśmy gotowi do świadczenia usług dezynfekcji i sterylizacji medycznej dla klientów zewnętrznych w zakresie sterylizacji sprzętu termostabilnego w sterylizatorach parowych, jak również sprzętu termolabilnego w sterylizatorze niskotemperaturowym – plazmie.

Procesy sterylizacji parowej są monitorowane komputerowo, wszystkie procesy są testowane chemicznie i biologicznie. Dokumentacja jest archiwizowana i dostępna do wglądu w celu potwierdzenia sterylności produktu.

W Centralnej Sterylizatorni pracuje personel przeszkolony w zakresie:

  • aseptyki
  • antyseptyki
  • postępowania ze sprzętem i materiałami przekazywanymi do dekontaminacji i sterylizacji.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług inne szpitale, indywidualne praktyki lekarskie, jak również gabinety stomatologiczne, kosmetyczne i fryzjerskie.

 fot. Janusz Ośko

 

     

Go to top