Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2016 r.

A. Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 1. Biernacki M, Dziuda Ł. Zjawisko choroby symulatorowej oraz jej pomiar na przykładzie kwestionariusza do badania choroby symulatorowej – SSQ. Medycyna Pracy. 2016; 67(4): 545-555. doi: 10.13075/mp.5893.00512.
 2. Cieszanowski A, Lisowska A, Dąbrowska M, Korczyński P, Żukowska M, Grudziński IP, Pacho R, Rowiński O, Krenke R. MR Imaging of Pulmonary Nodules: Detection Rate and Accuracy of Size Estimation in Comparison to Computed Tomography. PloS One. 2016; 11(6): e0156272. doi: 10.1371/journal.pone.0156272.
 3. Durazzo TC, Meyerhoff DJ, Mon A, Abe C,  Gaździński S, Murray DS. Chronic Cigarette Smoking in Healthy Middle-Aged Individuals Is Associated with Decreased Regional Brain N-acetylaspartate and Glutamate Levels. Biological Psychiatry. 2016; 79(6):481-488. doi: 10.1016/j.biopsych.2015.03.029.
 4. Gaździński S, Gąsik M, Janewicz M, Kowalczuk K, Lewkowicz R, Wyleżoł M. Hypoxia and Coriolis Illusion in Pilots During Simulated Flight. Aerospace Medicine and Human Performance. 2016; 87(2):108-113. doi: 10.3357/AMHP.4412.2016.
 5. Gmachowska A, Pacho RA, Anysz-Grodzicka A, Bakoń L, Gorycka M, Jakuczun W, Patkowski W. The Role of Computed Tomography in the Diagnostics of Diaphragmatic Injury After Blunt Thoraco-Abdominal Trauma. Polish Journal of Radiology. 2016; 81:522-528. doi: 10.12659/PJR.897866.
 6. Gzieło K, Kiełbiński M, Płoszaj J, Janeczko K, Gaździński S, Setkowicz Z. Long-Term Consumption of High-Fat Diet in Rats: Effects on Microglial and Astrocytic Morphology and Neuronal Nitric Oxide Synthase Expression. Cellular and Molecular Neurobiology. 2016; 37(5):783-789. doi: 10.1007/s10571-016-0417-5.
 7. Morawski M, Stankiewicz R, Ciszek B, Pacho R, Patkowski W, Krawczyk M. Uncommon branching pattern of the hepatic arteries in a living donor: a case report and brief literature review. Folia Morphologica. 2016;75(1):125-129. doi: 10.5603/FM.a2015.0070.
 8. Rola R, Tutaj M. i inni. Optimizing Final Electrode Placement Based on Intraoperative Neurophysiological Evaluation during Subthalamic Deep Brain Stimulation for Parkinson’s Disease. Journal of Neurology & Neurophysiology. 2016; 7(4):384. doi: 10.4172/2155-9562.1000384.
 9. Szymczyk K, Polguj M, Szymczyk E, Bakoń L, Pacho R, Stefańczyk L. Assessment of aortic valve in regard to its anatomical variants morphology in 2053 patients using 64-slice CT retrospective coronary angiography. BMC Cardiovascular Disorders. 2016; 89(16):1-9. doi: 10.1186/s12872-016-0261-z.
 10. Wochyński Z, Kowalczuk K, Kłossowski M, Sobiech KA. Effect of centrifuge test on blood serum lipids index of cadet pilots. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2016; 23(1):1-5. doi: 10.5604/12321966.1184693.
 11. Zieliński P. An Arousal Effect of Colors Saturation. A Study of Self-Reported Ratings and Electrodermal Responses. Journal of Psychophysiology. 2016; 30(1):9-16. doi:10.1027/0269-8803/a000149.

B. Publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu IF, zamieszczonych w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW

 1. Czerwińska A, Przewodzka A. The use of hydrogels to improve the psychophysiological and psychomotor condition of military personnel carrying out tasks under the conditions of heat. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2016; 22(4):13-26. doi: 10.13174/pjambp.23.02.2018.02.
 2. Dębiński W, Świątecka A, Knap J, Kucharska I, Czyrznikowska A. Preparedness of the International Airports Against Biological Threats: Analysis and Epidemiological Recommendations. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2016; 22(1):46-54. doi: 10.13174/pjambp.30.12.2016.04.
 3. Dereń M. Wybrane problemy zarządzania jakością w obszarze działalności leczniczej. Gospodarka Materiałowa & Logistyka. 2016; 68(10):25-33.
 4. Durazzo TC, Mon A, Gaździński S, Meyerhoff DJ. Regional brain volume changes in alcohol-dependent individuals during early abstinence: associations with relapse following treatment. Addiction Biology. 2016; 21(5):1-13. doi: 10.1111/adb.12420.
 5. Gaździńska A, Gałązkowski R, Jagielski P, Wyleżoł M. Assessment of knowledge about the energy value of selected meals by the Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) team. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2016; 22(3):12-17. doi: 10.13174/pjambp.12.07.2017.02.
 6. Gaździńska A, Gaździński S, Kaniewska E, Wyleżoł M. Ocena częstotliwości spożycia wybranych produktów spożywczych przez chorych zakwalifikowanych do zabiegowego leczenia otyłości. Hygeia Public Health. 2016; 55(1):66-70.
 7. Górska M. The cognitive-behavioral therapy in the treatment of patients suffering from kinesiophobia. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2016; 22(4):43-50. doi: 10.13174/pjambp.23.02.2018.04.
 8. Kowalczuk K, Puchalska L, Sobotnicki A, Czerw M, Janewicz M, Wyleżoł M, Gaździński S. Effects of gradual onset +Gz on hemodynamic parameters and brain oxygenation In military pilots: preliminary study. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2016; 22(3):5-11. doi: 10.13174/pjambp.12.07.2017.01.
 9. Kozicki T. Long-Term Health Effects Ejection from Aircraft in Military Pilots. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2016; 22(2):1-26. doi: 10.13174/pjambp.31.12.2016.01.
 10. Lewkowicz R. A modelling approach to the human perception of spatial orientation . Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2016; 22(4):27-42. doi: 10.13174/pjambp.23.02.2018.03.
 11. Lewkowicz R. Modele receptorów narządu przedsionkowego człowieka oraz zjawisk fizjologicznych towarzyszących ich pobudzeniom. Modelowanie Inżynierskie. 2016; 27(58):83-104.
 12. Lewkowicz R. Modelling motion sickness. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2016; 22(3):32-42. doi: 10.13174/pjambp.12.07.2017.04.
 13. Mytyk A, Ramotowska A, Groele L, Pacho R, Albrecht P, Banaszkiewicz A. Krwiak śródścienny dwunastnicy po biopsji endoskopowej. Pediatria po Dyplomie. 2016; 6:73-76.
 14. Nieśpiałowski A, Terelak JF. Obesity-Related Self-Esteem and its Relationship to Coping with Stress. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2016; 22(2):18-26. doi: 10.13174/pjambp.31.12.2016.02.
 15. Prost M. Postępowanie w nagłych stanach okulistycznych. Lekarz Rodzinny. 2016; 4:1-8.
 16. Rola R, Restel M. Najczęstsze błędy w rozpoznawaniu i leczeniu padaczki. Neurologia po Dyplomie. 2016; 11(3):1-22.
 17. Różanowski K, Lewandowski J, Kleczkowski J, Sondej T. System of Biomedical Signal Measurement for Psychological Profiling of Soldiers    International. Journal of Microelectronics and Computer Science. 2016;     6(4):148-151.
 18. Sondej T, Różanowski K, Sondej D. Reflectance Method for a Wearable Photoplethysmographic Sensor – Experimental Evaluation. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2016; 22(1):5-20. doi: 10.13174/pjambp.30.12.2016.01.
 19. Terelak JF, Makuch K. Coping styles of stress and the level of social competence of the staff members involved in the handling of passengers on LOT Polish Airlines’ Flight. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2016; 22(4):5-12. doi: 10.13174/pjambp.23.02.2018.01.

C. Monografie naukowe

 1. Marian Macander, Wypadki lotnicze jako źródło wystąpienia stresowych zaburzeń pourazowych u pilotów lotnictwa państwowego. Wyd. Vizja Press & IT, Warszawa 2016.

D. Rozdziały w monografiach naukowych

 1. Dereń M, Piotrowski M, Dudziński K, Wychowiański M. Analysis of ground reaction forces under the feet of a soldier during the initiation of selected movement tasks. Biomechanics 2016. Wydawnictwo AWF. Warszawa 2016.
 2. Dębiński W. Zagrożenia biologiczne a bezpieczeństwo zdrowia publicznego w aglomeracji miejskiej. Bezpieczne miasto w zagrożeniach środowiskowych. Garmond Oficyna Wydawnicza. Poznań 2016.
 3. Frączek M. Chirurgia nowotworów - cele i zadania. Onkologia w praktyce lekarza rodzinnego. Wydawnictwo AsteriaMed. Warszawa 2016.
 4. Frączek M. Odrębności w diagnostyce nowotworów z punktu widzenia lekarza zabiegowego. Onkologia w praktyce lekarza rodzinnego. Wydawnictwo AsteriaMed. Warszawa 2016.
 5. Jezierski M. Leki wspomagające metabolizm i regenerację tkanek. Kliniczna farmakologia okulistyczna. Wydawnictwo  Edra, Urban & Partner. Wrocław 2016.
 6. Lewkowicz R, Kowaleczko G. Modelowanie układu przedsionkowego pilota na potrzeby oceny algorytmu sterowania układem ruchu symulatora lotu. Mechanika w lotnictwie ML-XVII. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Warszawa 2016.
 7. Pacho RA. Zastosowanie tomografii komputerowej (TK) w ocenie raka wątrobowokomórkowego. Rak wątrobowokomórkowy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2016.
 8. Pacho RA. Anatomia dróg żółciowych – badania obrazowe. W: Krawczyk M. Uszkodzenia dróg żółciowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.
 9. Prost M, Wasyluk J. Farmakoterapia jaskry. Kliniczna farmakologia okulistyczna. Wydawnictwo  Edra, Urban & Partner. Wrocław 2016.
 10. Prost M. Leki stosowane w leczeniu chorób infekcyjnych oczu. Kliniczna farmakologia okulistyczna. Wydawnictwo  Edra, Urban & Partner. Wrocław 2016.
 11. Prost M. Ogólne zasady farmakoterapii schorzeń narządu wzroku. Kliniczna farmakologia okulistyczna. Wydawnictwo  Edra, Urban & Partner. Wrocław 2016.
 12. Prost M. Rozszerzenie źrenicy. Kliniczna farmakologia okulistyczna. Wydawnictwo  Edra, Urban & Partner. Wrocław 2016.
 13. Prost M. Schorzenia spojówki. Kliniczna farmakologia okulistyczna. Wydawnictwo  Edra, Urban & Partner. Wrocław 2016.
 14. Prost M. Stosowanie leków do oczu u dzieci. Kliniczna farmakologia okulistyczna. Wydawnictwo  Edra, Urban & Partner. Wrocław 2016.
 15. Prost M. Stosowanie leków okulistycznych w chorobach ogólnych. Kliniczna farmakologia okulistyczna. Wydawnictwo  Edra, Urban & Partner. Wrocław 2016.
 16. Rola R. Porażenia okresowe. Stany nagłe: neurologia. Wydawnictwo  Medical Tribune Polska. Warszawa 2016.
 17. Rola R. Przełom miasteniczny. Stany nagłe: neurologia. Wydawnictwo  Medical Tribune Polska. Warszawa 2016.
 18. Rola R.  Zespół Guillaina-Barrégo. Stany nagłe: neurologia. Wydawnictwo  Medical Tribune Polska. Warszawa 2016.
 19. Stasiak K. Leki wpływające na źrenicę oka. Kliniczna farmakologia okulistyczna. Wydawnictwo  Edra, Urban & Partner. Wrocław 2016.
 20. Zieliński P. Analiza statystyczna w planach badawczych z pretestem – korzyści i pułapki związane z modelem ANCOVA. Wybrane metody i paradygmaty badawcze w psychologii. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa 2016.

     

Go to top