Projekty

W Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej realizowane są projekty naukowe, prace badawczo-rozwojowe, granty celowe oraz indywidualne finansowane między innymi ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Aktualne projekty:

Zakończone projekty:

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej jest jednym z Partnerów w projekcie „Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON ” w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2023. więcej: Usługi publiczne E - Zdrowie MON - Ministerstwo Obrony Narodowej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

     

Go to top