Agencja Badań Medycznych (ABM)

 

Projekty aktualnie realizowane w WIML

Instytucja finansująca: ABM
Okres realizacji: 04.11.2021 – 30.10.2027
Tytuł projektu: Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo polskiej kladrybiny w leczeniu chorych z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego – badanie fazy 2, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo
Numer projektu: 2021/ABM/02/00002-00
Beneficjent: Instytut Psychiatrii i Neurologii (lider), Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Stefan Gaździński, prof. WIML, dr hab. n. med. Rafał Rola, prof WIML
   

     

Go to top