Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

 

Projekty aktualnie realizowane w WIML

Instytucja finansująca: NCBR
Okres realizacji: 20.12.2022 – 20.02.2027
Tytuł projektu: Opracowanie systemu oceny zdolności personelu latającego do służby w powietrzu na podstawie rejestracji parametrów układu krążenia podczas lotów oraz w warunkach symulowanego oddziaływania przeciążeń (SymuLBNP)
Nazwa programu: Projekt rozwojowy z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa
Numer projektu: DOB-BIO-12-05-001-2022
Beneficjent: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, Lotnicza Akademia Wojskowa, ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o.
Kierownik projektu: dr hab. inż. Łukasz Dziuda, prof. WIML
   
Instytucja finansująca: NCBR
Okres realizacji: 01.06.2021 – 31.05.2024
Tytuł projektu: System Zarządzania Informacją Medyczną oraz Wspomagania Procesu Ewakuacji Medycznej Na Polu Walki - MEDICS
Nazwa programu: Program na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
Numer projektu: DOB-SZAFIR/09/A/039/01/2021
Beneficjent: Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, medVC.eu sp. z o. o., Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr inż. Marek Małowidzki

     

Go to top