Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2023

A. Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 1. Borecka A, Szczypek M, Pabin A, Kowalczuk K, Maculewicz E. Impact of tick-borne pathogens on the health risk of soldiers. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2023; 30(2):211-216. doi: 10.26444/aaem/159702.
 2. Gaździńska A, Gaździński S, Jagielski P, Kler P. Body Composition and Cardiovascular Risk: A Study of Polish Military Flying Personel. Metabolites. 2023; 13(10):1102. doi: 10.3390/metabo13101102.
 3. Guzek A, Filipowski P, Rybicki Z, Grabski P, Gryszko L, Sopolińska E, Tomaszewski D. Bacteraemia caused by Lactobacillus casei in a patient after cardiac surgery. A case report. Journal of Cardiothoracic Surgery. 2023; 18(1):226. doi: 10.1186/s13019-023-02334-x.
 4. Janik MR, Jędras K, Golik D, Sroczyński P. Influence of staple line reinforcement on the occurrence of bleeding complications following laparoscopic sleeve gastrectomy: a retrospective analysis. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques. 2023; 18 (4): 665–670. doi: 10.5114/wiitm.2023.133679.
 5. Janik MR, Jędras K, Golik D, Sroczyński P. The influence of obesity on the safety of laparoscopic cholecystectomy: a retrospective analysis. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques 2023. doi: 10.5114/wiitm.2023.134121.
 6. Mędrzycka J, Szabelska P, Rerych M, Różycki R, Gołębiewska J. Multimodal Imaging Techniques in Monitoring a Patient with Ocular Decompression Retinopathy. Diagnostics (Basel). 2023, 13(12):1992. doi: 10.3390/diagnostics13121992.
 7. Romanowska-Prochnicka K, Paczwa K, Rerych M, Olesińska M, Różycki R,  Gołębiewska J. Correlation between the results of nail fold capillaroscopy and optical coherence tomography angiography in patients with systemic sclerosis. Annals of the Rheumatic Diseases. 2023; 82(Suppl 1):1654.2-1655. doi: 10.1136/annrheumdis-2023-eular.4506.
 8. Roskal-Wałek J, Gołębiewska J, Mackiewicz J, Wałek P, Bociek A, Biskup M, Odrobina D, Jaroszyński A. The Haemodialysis Session Effect on the Choroidal Thickness and Retinal and Choroidal Microcirculation—A Literature Review. Journal of Clinical Medicine. 2023; 12(24):7729. doi: 10.3390/jcm12247729.
 9. Świątkiewicz M, Gaździński S, Madeyski M, Kossowski B, Langfort J, Bogorodzki P, Zawadzka-Bartczak E, Sklinda K, Walecki J, Grieb P. Increased brain 1H-MRS glutamate and lactate signals following maximal aerobic capacity exercise in young healthy males: an exploratory study. Biology of  Sport. 2023;40(3):665-673. doi: 10.5114/biolsport.2023.118335.
 10. Szabelska P, Mędrzycka J, Brydak-Godowska J, Różycki R, Gołębiewska J. Focal Choroidal Excavation: Epidemiology, Clinical Characteristics and Multimodal Imaging Findings. Diagnostics (Basel) 2023; 13(4):602. doi: 10.3390/diagnostics13040602.
 11. Szabelska P, Paczwa K, Ciszewska J, Różycki R, Gołębiewska J. Unilateral Tamoxifen-Induced Retinopathy as a Consequence of Breast Cancer Treatment-Multimodal Imaging Value. Diagnostics (Basel). 2023; 13(7):1250. doi: 10.3390/Diagnostics13071250.

B. Publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu IF, znajdujące się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 1. Abakumow M, Kowalczuk K. Adaptation of wuk-90 high altitude pressure suits for rehabilitation purposes. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(1): 42-48. doi: 10.13174/pjambp.27.03.2023.05.
 2. Biernacki M. Simulator sickness and its relationship to oculomotor activity – comparisons of a fixed-base vs. full-motion simulator. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(3): 12-17. doi: 10.13174/pjambp.24.04.2023.02.
 3. Chamernik A, Różycka K, Bakalarski K, Różycki R. Perforated punctal plugs for the management of acquired external punctal stenosis. Ophtha Therapy. Terapie w okulistyce. 2023; 10(2): 117-125. doi: 10.24292/01.OT.200523.1.
 4. Dec S. Assessment of brain bioelectrical activity in clinically healthy flight personnel and flight training candidates following covid-19 infection. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(3): 18-24. doi: 10.13174/pjambp.24.04.2023.03.
 5. Gaździńska A, Jagielski P, Turczyńska M, Bertrandt J, Gaździński S. Relationship of the nutritional status and handgrip strength in military flying medical personnel. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(4): 5-12. doi: 10.13174/pjambp. 16.11.2022.01.
 6. Lepska K, Różycki R, Różycka M. Zastosowanie toksyny botulinowej w okuloplastyce. Okulistyka. 2023:3.
 7. Lewkowicz R, Bałaj B, Francuz P. The incidence of simulator sickness in pilots and non-pilots exposed to spatial disorientation events in the gyro-ipt simulator. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(4): 13-25. doi: 10.13174/pjambp.17.05.2023.02.
 8. Nesterowicz P, Różycka M, Różycka K, Bakalarski K, Chamernik A, Ulaszewska K, Różycki R. Okluzja punktów łzowych – przegląd implantów stosowanych w leczeniu zespołu suchego oka. Okulistyka. 2023:3.
 9. Paczwa K, Gołębiewska J. Optical coherence tomography and optical coherence tomography angiography in ophthalmology. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(4): 45-54. doi: 10.13174/pjambp.17.05.2023.05.
 10. Papuda-Dolińska B, Błaszczak A, Wiejak K, Knopik T, Krasowicz-Kupis G, Łuniewska-Etenkowska M, Zieliński P. Skale obserwacyjne do oceny rozwoju poznawczego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (KAPP_SNIU), znacznym (KAPP_SNIZ) i głębokim (KAPP_SNIG) – charakterystyka narzędzia. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 2023; 42(2): 117-133. doi: 10.17951/lrp.2023.42.2.117-133.
 11. Pietrzyk M, Kowalczuk K, Janewicz M, Zawadzka-Bartczak E, Kopka L. Air force experience influences a pilot’s visual perception: preliminary results. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(1): 35-41. doi: 10.13174/pjambp.27.03.2023.04.
 12. Piotrowski M, Dereń M. Towards the development of a patient monitoring system: review of available solutions and assumptions for building a functionally optimal system. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(1): 26-34. doi: 10.13174/pjambp.27.03.2023.03.
 13. Rerych M, Paczka K, Różycki R, Gołębiewska J. Usefulness of adaptive optics imaging in ophthalmology. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(3): 25-30. doi: 10.13174/pjambp.24.04.2023.04.
 14. Różycka K, Bakalarski K, Różycka M, Nesterowic P, Ulaszewska K, Chamernik A, Różycki R. Suplementacja diety w przebiegu zespołu suchego oka. Okulistyka. 2023:3.
 15. Różycki R, Chamernik A, Różycka M, Ulaszewska K, Różycka K, Nesterowicz P. Przegląd metod leczenia operacyjnego przewlekłej niedrożności dróg łzowych. Okulistyka. 2023:3.
 16. Szabelska P, Białas D, Gołębiewska J, Różycki R. Zespół wiotkiej powieki z perspektywy lekarza okulisty – wybrane aspekty. Okulistyka, 2023:3.
 17. Szabelska P, Mędrzycka J, Różycki R, Gołębiewska J. Modern diagnostic possibilities for the assessment of posterior eye diseases with ultra-widefield imaging. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(2): 17-24. doi: 10.13174/pjambp.30.03.2023.03.
 18. Szabelska P, Gołębiewska J, Różycki R. Impact of Thermal Pulsation System Therapy on Pre-Operative Intraocular Lens Calculations before Cataract Surgery in Patients with Meibomian Gland Disfunction. Medicina (Kaunas). 2023, 59(4): 658. doi: 10.3390/ medicina59040658.
 19. Tomaszewski D , Bałkota M , Rybicki Z , Waśko M. Stable intraoperative pulse oximetry values do not protect against a decrease in regional cerebral oxygen saturation in patients undergoing primary hip arthroplasty. a pilot study. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(2): 5-10. doi: 10.13174/pjambp.30.03.2023.01.
 20. Wojdas A, Stablewski R, Zgnilec E. Influence of plastic surgery of the inferior turbinate on the patency of the eustachian tube. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(3): 5-11. doi: 10.13174/pjambp.24.04.2023.01.
 21. Wojdas A, Stablewski R. Own experiences in the application of intraoperative 3d spatial imaging in the endoscopic surgery of the paranasal sinuses. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(2): 11-16. doi: 10.13174/pjambp.30.03.2023.02.
 22. Wojdas A. Effect of inflammatory factors in the pathogenesis of chronic rhinosinusitis. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(4): 37-44. doi: 10.13174/pjambp.17.05.2023.04.
 23. Zawadzka-Bartczak E, Bartczak-Szermer D. Autonomic dysfunction in extreme obesity. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(1): 5-13. doi: 10.13174/pjambp.27.03.2023.01.
 24. Zieliński P. Predictive validity of the psychological assessment of adolescents planning to start aviation training. preliminary study. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(2): 25-33. doi: 10.13174/pjambp.30.03.2023.04.

C. Publikacje w czasopismach naukowych nieujętych w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 1. Rotuski G, Wasyluk J, Różycki R. Zapalenie nadtwardówki jako problem diagnostyczno-terapeutyczny. Okulistyka po Dyplomie, nr 4/2023.
 2. Rotuski G. Jednoczasowe leczenie zaćmy, ametropii i zaburzeń widzenia barwnego. Okulistyka po Dyplomie, nr 4/2023.
 3. Rotuski G. Leczenie bólu gałki ocznej. Okulistyka po Dyplomie, nr 6/2023.
 4. Rotuski G. Neurostymulacja w terapii DES. Okulistyka po Dyplomie, nr 5/2023.
 5. Rotuski G. Nowe sposoby odwrócenia mydriazy po wizycie w gabinecie okulistycznym i leczenia starczowzroczności. Okulistyka po Dyplomie, nr 6/2023.
 6. Rotuski G. Postępy nanotechnologii w diagnostyce i terapii okulistycznej. Okulistyka po Dyplomie, nr 4/2023.
 7. Rotuski G. Postępy transplantologii retinologicznej. Okulistyka po Dyplomie, nr 5/2023.
 8. Rotuski G. Potencjał technologii AR w okulistyce. Okulistyka po Dyplomie, nr 6/2023.
 9. Rotuski G. Spojrzenie przez teleskop w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem. Okulistyka po Dyplomie, nr 4/2023.
 10. Rotuski G. Szeroki potencjał inhibitorów kinazy Rho w okulistyce. Okulistyka po Dyplomie, nr 5/2023.

D. Monografie naukowe

 1. Prost M. Podstawy chirurgii narządu wzroku. PZWL, Warszawa, 2023.

 

 

 

 

 

 

     

Go to top