Narodowy Program Zdrowia (NPZ)

 

Projekty aktualnie realizowane w WIML

Instytucja finansująca: MON
Okres realizacji: 23.11.2021 - 20.11.2025
Tytuł projektu: Działania edukacyjne z zakresu psychodietetyki, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń odżywiania, skierowane do żołnierzy, pracowników resortu obrony narodowej oraz psychologów (edukatorów) zatrudnionych/pełniących służbę w Siłach Zbrojnych RP
Nazwa programu: Narodowy Program Zdrowia
Numer projektu:  
Beneficjent: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr inż. Agata Gaździńska

 

Instytucja finansująca: MON
Okres realizacji: 23.11.2021 - 20.11.2025
Tytuł projektu: Promowanie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej wśród służb mundurowych
Nazwa programu: Narodowy Program Zdrowia
Numer projektu: 340/2021/DA
Beneficjent: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr inż. Agata Gaździńska

 

Instytucja finansująca: MON
Okres realizacji: 29.11.2021 – 15.10.2025
Tytuł projektu: Narażenie na czynniki środowiskowe (chemiczne, biologiczne i fizyczne) w służbie żołnierzy Sił Powietrznych i Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w powiązanych środowiskach pracy pracowników wojska
Nazwa programu: Narodowy Program Zdrowia
Numer projektu: 364/2021/DA
Beneficjent: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr Ewelina Maculewicz

     

Go to top