Projekt realizowany w ramach grantu MNiSW

System przewidywania zagrożeń w warunkach lotów z przeciążeniami w procesie minimalizacji liczby zdarzeń lotniczych w misjach szkolnych i szkolno-bojowych realizowanych w SP RP

W ramach realizacji projektu opracowano analizator zagrożeń oraz osadzono go w formie aplikacji komputerowej umożliwiającej m.in. analizę serii zapisów lotów odczytywanej z bazy danych sygnałów, zapis wykrytych zdarzeń niebezpiecznych wraz z ich parametrami w bazie danych, wczytywanie zapisów lotów do wykresu, połączone z lokalizowaniem wykrytych zdarzeń oraz generowanie raportów. Powstały system może być zastosowany w procesie szkolenia pilotów w celu wskazania potencjalnie niebezpiecznych elementów danego typu lotu, co pozwoliłoby na lepsze przygotowanie przedwylotowe oraz umożliwiło pilotowi właściwe reakcje w trakcie lotu.

     

Go to top