Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2002 r.

 1.A. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH Z LISTY FILADELFIJSKIEGO INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ

 1. Faff J., Satora P., Stasiak K.: Changes in the aerobic and anaerobic capacities of army recruits during their military training are related to the initial level of physical fitness of the subjects. Biology of Sport, 2002, 19, 251-265.
 2. Kuzak D., Kłossowski M.: Effect of breathing of normoxic and hypoxic helium-oxygen mixtures during the exercise on respiratory, cardiovascular and hormonal responses in humans. Journal of Physiology and Pharmacology, 2002, Supl.1, 53, 52.
 3. Mikuliszyn R., Kowalski W., Skibniewski F.: Effect of carotid sinus pressure clamping during centrifuge GZ transition maneuvers, AsMA 2002Meeting, Montreal. Aviation, Space and Environmental Medicine, 2002, 3, 73, 304.
 4. Stępień A., Maksymiuk G., Modrzewski A., Chmielowski K.: Regional Cerebral Blood Flow Changes in Patients with Posttraumatic Headache. Biology of Sport, 2002, 19, 347-354.
 5. Zawadzka-Bartczak E., Kopka L., Gancarz A.: Correlation between superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPX) ACTIVITY IN RED blood cells, total antioxidative serum ability (TAS) and serum concentrations of lipids and lipoproteins in supersonic aircraft pilots. Biology of Sport, 2002, 19, 121-131.

1.B. PUBLIKACJA W INNYM RECENZOWANYM CZASOPIŚMIE ZAGRANICZNYM LUB CZASOPIŚMIE POLSKIM

 1. Czarkowski M., Żebrowski M., Powałowski T.: Elastyczność ściany tętnicy szyjnej u młodych mężczyzn obarczonych rodzinnym ryzykiem pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Polski Przegląd Kardiologiczny, 2002, 2, 4, 121-126.
 2. Dobrzańska A., Czech-Kowalska J., Prost M., Hautz W., Pleskaczyńska A., Witwicki J., Janowska J., Gołkowska M.: Czynniki ryzyka ciężkich postaci retinopatii wcześniaków. Pediatria Polska, 2002, 10, 10, 859-864.
 3. Dec S.: Zastosowanie EEG w doborze załóg lotniczych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 161-176.
 4. Golec L.: Test na pierwszy stopień specjalizacji z medycyny lotniczej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 201.
 5. Golec L.: Tlenek azotu ustroju w warunkach ostrej hipoksji. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 35.
 6. Golec L.: Zmęczenie. Przewlekłe zmęczenie. Zespół przewlekłego zmęczenia. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 2, 8, 133.
 7. Grotowski M.: Antygeny CEAiCA-19-9 w rozpoznawaniu i prognozowaniu gruczolakoraka jelita grubego. Polski Merkuriusz Lekarski, 2002, 67, 12, 77-80.
 8. Grotowski M.: Ocena rozwoju ryzyka raka jelita grubego u chorych operowanych z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego. Polski Merkuriusz Lekarski, 2002, 72, 12, 482-485.
 9. Grotowski M., Piechota W., Maruszyński M.: Antygeny CEA i CA-19-9 w rozpoznawaniu i prognozowaniu gruczolakoraka jelita grubego. Polski Merkuriusz Lekarski, 2002, 67, 11, 77-80.
 10. Grotowski M., Maruszyński M.: Comparison of CA 19-9, IL-6,IL-8,bFGF,sTNFRI,sTNFRII and sIL-2R in serum of colorectal cancer patients. International Review of Allergology and Clinical Immunology, 2002, 8, 225-232.
 11. Grotowski M., Piechota W.: Comparison of CEA, IL-6,IL-8,bFGF,sTNFRI,sTNFRII and sIL-2R levels in serum of colorectal cancer patients. International Review of Allergology and Clinical Immunology, 2002, 2, 36-43.
 12. Grotowski M., Piechota W., Maruszyński M.: Studies on IL-6,IL-8,bFGF,sTNFRI,sTNFRII and sIL-2R in serum of patients with colorectal cancer. International Review of Allergology and Clinical Immunology, 2002, 1, 29-35.
 13. Jagustyn P.: Gabapentyna- nowe możliwości terapeutyczne. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2002, 36, 971-980.
 14. Jasiński T.: Psychofizjologiczny komponent systemu bezpieczeństwa pracy i niezawodności pilota wojskowego. Humanizacja Pracy 2002, 3(207), XXXV, 71-83.
 15. Kaczorowski Z.: Zastosowanie ośrodkowych testów ENG w diagnostyce klinicznej i orzecznictwie lotniczo-lekarskim. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 369-379.
 16. Kalina M., Tomczak A. Jasiński T.: Stres a szkoła przetrwania. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 399-406.
 17. Kalinowski D.: Diagnostyka alergologiczna w laryngologicznym orzecznictwie lotniczo-lekarskim. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 195-200.
 18. Kalinowski D., Michalik M.: Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa u personelu lotniczego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 299-304.
 19. Klukowski K., Kowalczuk K., Kaczorowski Z., Pawlik M.: Sprawozdanie z sympozjum RTO/HFM - NATO "Dezorientacja przestrzenna w pojazdach wojskowych - przyczyny, skutki i postępowanie. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 329-333.
 20. Kłossowski M., Petrykowski A.: Dynamics of power and endurance indices changes in youg rowers during the first 2 years of training. Medicina Sportiva, 2002, 6, 41-41.
 21. Kuzak D.: Sprawozdanie z XXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 439-440.
 22. Kwasucki J., Stępień A., Maksymiuk G., Olbrych- Karpińska B.: Ocena efektu przeciwbólowego fluwoksaminy w porównaniu i imipraminy i tramadolu w leczeniu rwy kulszowej. Wiadomości Lekarskie, 2002, 1/2, 55, 42-50.
 23. Maciejczyk J.: Zależności między parametrami psychologicznymi a częstością skurczów serca u podchorążych podczas podstawowego szkolenia lotniczego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 103-116.
 24. Maksymiuk G., Szlakowska M., Stępień A.: Retrospektywna ocena wpływu lekkiego urazu głowy na zaburzenia regionalnego przepływu krwi, poziom funkcji poznawczych i stan emocjonalny chorych. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2002, 2-suplement, 311-311.
 25. Malawski M., Ober J., Gąsik M., Maciejczyk J.: Ocena reakcji okoruchowych w trakcie realizacji zadań lotniczych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 405-415.
 26. Markiewicz L.: Habilitacje nadane przez Radę Naukową w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 341-343.
 27. Stępień A., Jagustyn P.: Funkcja peptydu zależnego od genu kalcytoniny CGRP w samoistnych bólach głowy. Migrena 2002, 2, 9-11.
 28. Markiewicz L., Zawadzka-Bartczak E.: Aminy katecholowe a stres. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 2, 8, 149-159.
 29. Mazurek K., Klejszmit J., Klukowski K: Trening zdrowotny pilotów wojskowych w świetle wymagań zawodowych. Medicina Sportiva, 2002, wyd. specjalne, 6, E-87.
 30. Mazurek K: Ocena skuteczności programu promocji zdrowia i profilaktyki chorób układu krążenia personelu lotniczego Polskich Sił Powietrznych. Streszczenie rozprawy habilitacyjnej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 73-83.
 31. Mazurek K.: Sprawozdanie z 48 Międzynarodowego Kongresu Medycyny Lotniczej i Kosmicznej (ICASM). Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 85-89.
 32. Michalik M., Kalinowski D.: Przypadek jatrogennej Barotraumy Zatok Czołowych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 273-276.
 33. Mikuliszyn R.: Wpływ okresowych przerw w lotach na tolerancję przyspieszeń +Gz. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 263-272.
 34. Modrzewski A., Drapiński R., Rowiński J.: Badania przesiewowe w kierunku raka stercza -potrzeba czy konieczność? Badania własne. Urologia Polska, 2002, 2A, 55, 63-64.
 35. Modrzewski A., Kobos Z., Drapiński R., Rakowski M.: Problemy akceptacji programów profilaktycznych oraz przesiewowych w aspekcie psychourologii. Urologia Polska, 2002, 2A, 55, 162-163.
 36. Modrzewski A., Kobos Z., Rakowski M.: Ocena zaburzeń seksualnych w łagodnym rozroście stercza-badania własne. Urologia Polska, 2002, 2A, 55, 114-115.
 37. Modrzewski A., Mazurek K., Drapiński R., Rakowski M.: Ocena poziomu testosteronu oraz cholesterolu we krwi w łagodnym rozroście gruczołu krokowego. Urologia Polska, 2002, 2A, 55, 112-113.
 38. Prost M.: Jaskra w przebiegu retinopatii wcześniaków-patogeneza i leczenie. Okulistyka, 2002, 2 supl., V, 134-138.
 39. Rejment E.: Doświadczenia na zwierzętach laboratoryjnych w świetle najnowszych przepisów prawnych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 43-47.
 40. Rejment E.: Vivarium- pracownia zwierząt laboratoryjnych WIML Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 315-327.
 41. Stablewski R.: Wpływ niedotlenienia wysokościowego oraz zmian ciśnienia barometrycznego na kontrolę równowagi. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 9-15.
 42. Steć M., Domaniecki J., Gburzyński L.: Szew mechaniczny w leczeniu żylaków odbytu. Polski Przegląd Chirurgiczny 2002, 6, 74, 522-528.
 43. Stępień A.: Piorunujący ból głowy. Neurologia i Psychiatria 2002, 2, 47-50.
 44. Stępień A. : Tryptany w leczeniu migreny. Terapia i Leki, 2002, 4, 12-15.
 45. Stępień A., Jagustyn P.: Funkcja peptydu zależnego od genu kalcytoniny CGRP w samoistnych bólach głowy. Migrena 2002, 2, 9-11.
 46. Stępień A., Jagustyn P.: Funkcja CGRP w samoistnych bólach głowy. Thermology International, 2002, 2, 9-11.
 47. Tarnowski A., Kamińska M.: Mechanizmy przenoszenia uwagi wzrokowej u kobiet i u mężczyzn. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 17-35.
 48. Terelak J., Rosińska J., Jasiński T., Turek M., Margańska M.: Reaktywność jako cecha temperamentalna a tolerancja stresu stomatologicznego. Studia Psychologica, 2002, 3, 21-39.
 49. Truszczyński O.: Czynnik ludzki w zdarzeniu lotniczym. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 27-34.
 50. Wojtkowiak M., Jasiński T., Domin A., Kowalczuk K.: Analiza badań granic tolerancji przyspieszeń w latach 1994- 2000. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 4-10.
 51. Wojtkowiak M., Jasiński T., Kowalczuk K.: Analiza katapultowań w aspekcie przyczyn i występowania obrażeń ciała w lotnictwie polskim w latach 1988-1998. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 361-367.
 52. Wójcik R.: Szkoła Przetrwania jako element szkolenia w ramach specjalizacji z medycyny lotniczej w USA. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 45-48.
 53. Zakrzewska E.: W.W.W. Pol - nestor polskiej okulistyki lotniczej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 305-314.
 54. Zawadzka-Bartczak E.: Korelacje między zmianami częstości rytmu serca a tolerancją przyspieszeń +Gz w programie interwałowym. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2002, 8, 127-132.

CZASOPISMA INNE

 1. Hyra E., Jasiński T., Skrzypkowski A.: Analiza oceny przez pilotów wojskowych wpływu różnych czynników rzutujących na bezpieczeństwo lotów. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej 2002, 12, 74, 27-34.
 2. Jasiński T.: Psychologiczne mechanizmy uwagi w zakresie percepcji wzrokowej i ich wpływ na efektywność wykonywania zadań lotniczych. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej 2002, 2, 43-51.
 3. Turek M.: Recenzja książki- "Psychologia Stresu" J.F. Terelaka Studia Psychologica 2002, 3, 219-221.
 4. Rąpała A.: Biomechaniczne aspekty patologii kręgosłupa szyjnego u pilotów wojskowych. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej 2002, 8, 24-30.
 5. Rejment E.: Zasady postępowania ze zwierzętami laboratoryjnymi w Polsce i na świecie Fauna & Flora 2002, 10/45, 7.
 6. Rejment E., Tusińska M.: Gerbil mongolski jako biomodel w różnych eksperymentach biomedycznych. Fauna & Flora 2002, 11/46, 8.
 7. Skrzypkowski A.: Pałeczki Legionella pneumophila i Helicobacter pylori jako problem higieny w praktyce stomatologicznej. Skalpel 2002, 5, XI, 22-24.
 8. Skrzypkowski A.: Planowe postępowanie stomatologiczne w wojskowej służbie zdrowia. Skalpel 2002, 3, 20-23.
 9. Skrzypkowski A.: Wybrane zagadnienia stomatologiczne dotyczące globalizacji. Skalpel 2002, 5, XI, 20-22.
 10. Zakrzewska E.: Medycyna lotnicza w Polsce. WIML w latach 1928-1945. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej 2002, 6, 77-82.
 11. Zakrzewska E.: Medycyna lotnicza w Polsce. WIML w latach 1945-1999. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej 2002, 9, 80-90.

MONOGRAFIE NAUKOWE I PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE

2.A. AUTORSTWO MONOGRAFII LUB PODRĘCZNIKA AKADEMICKIEGO W JĘZYKU POLSKIM LUB INNYM NIE ANGIELSKIM

 1. Mazurek K.: Ocena skuteczności programu promocji zdrowia i profilaktyki chorób układu krążenia personelu lotniczego Polskich Sił Powietrznych. Postępy Medycyny Lotniczej, 2002, NO6.
 2. Modrzewski A.: Epidemiologia łagodnego rozrostu gruczołu krokowego personelu lotniczego polskiego. Postępy Medycyny Lotniczej, 2002, NO7.

2.C. AUTORSTWO ROZDZIAŁU W MONOGRAFII LUB PODRĘCZNIKU AKADEMICKIM W JĘZYKU POLSKIM (INNYM)

 1. Golec L.: Wysokościowe ubiory kompensacyjne W: Kowalski W. (red.) Medycyna Lotnicza. Wybrane zagadnienia. DWLOP Poznań 2002, 86-98.
 2. Golec L.: Nadciśnienie oddechowe W: Kowalski W. (red.) Medycyna Lotnicza. Wybrane zagadnienia. DWLOP, Poznań 2002, 47-65.
 3. Golec L., Kowalski W.: Aparatura i maski tlenowe W: Kowalski W. (red.) Medycyna Lotnicza. Wybrane zagadnienia. DWLOP, Poznań 2002, 66-85.
 4. Gancarz A.: Patofizjologia chorób metabolicznych. W: Kowalski W. (red.) Medycyna Lotnicza. Wybrane zagadnienia. DWLOP, Poznań 2002, 384-394.
 5. Klukowski K., Kłossowski M.: Wydolność fizyczna. W: Kowalski W. (red.)Medycyna Lotnicza. Wybrane zagadnienia. DWLOP, Poznań 2002, 255-263.
 6. Kłossowski M.: Fizjologiczne aspekty wysiłku aerobowego i jego implikacje praktyczne. W: Szot Z. (red.) Aerobik. AWFiS, Gdańsk 2002, 17- 29.
 7. Kłossowski M.: Zespół długu czasowego (jet-lag) - przyczyny, objawy, profilaktyka. W: Kowalski W. (red.) Medycyna Lotnicza. Wybrane zagadnienia. DWLOP, Poznań 2002, 359-364.
 8. Kobos Z.: Niezawodność techniki a niezawodność człowieka W: Kowalski W. (red.) Medycyna Lotnicza. Wybrane zagadnienia. DWLOP Poznań, 2002.
 9. Kowalski W.: Kabiny ciśnieniowe W: Kowalski W. (red.) Medycyna Lotnicza. Wybrane zagadnienia. DWLOP, Poznań 2002,30-47.
 10. Kaczorowski Z.: Dezorientacja przestrzenna W: Kowalski W. (red.) Medycyna Lotnicza. Wybrane zagadnienia. DWLOP, Poznań 2002, 197-205.
 11. Kaczorowski Z.: Choroba lokomocyjna W: Kowalski W. (red.) Medycyna Lotnicza. Wybrane zagadnienia. DWLOP, Poznań 2002, 205-209.
 12. Kaczorowski Z.: Zaburzenia barofunkcji uszu środkowych i zatok przynosowych. W: Kowalski W. (red.) Medycyna Lotnicza. Wybrane zagadnienia. DWLOP, Poznań 2002, 209-213.
 13. Kopka L.: Choroba niedokrwienna serca W: Kowalski W. (red.) Medycyna Lotnicza. Wybrane zagadnienia. DWLOP, Poznań 2002, 365-373.
 14. Łaszczyńska J.: Wpływ warunków środowiska termicznego na organizm pilota. W: Kowalski W. (red.) Medycyna Lotnicza. Wybrane zagadnienia. DWLOP, Poznań 2002, 152-185.
 15. Mazurek K.: Założenia programowe profilaktyki i promocji zdrowia wojskowego personelu lotniczego. W: Kowalski W. (red.) Medycyna Lotnicza. Wybrane zagadnienia. DWLOP, Poznań 2002, 264-275.
 16. Mazurek K.: Orzecznictwo lotniczo-lekarskie cywilnego personelu lotniczego W: Kowalski W. (red.) Medycyna Lotnicza. Wybrane zagadnienia. DWLOP, Poznań 2002, 442-450.
 17. Mikuliszyn R., Zebrowski M.: Patofizjologia przyspieszeń W: Kowalski W. (red.) Medycyna Lotnicza. Wybrane zagadnienia. DWLOP, Poznań 2002, 98-138.

     

Go to top