Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2005 r.

1.A. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH Z LISTY FILADELFIJSKIEGO INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ

 1. MAKSYMIUK G., SZLAKOWSKA M., STĘPIEŃ A., MODRZEWSKI A.: Changes in regional cerebral blood flow, cognitive functions, and emotional status in patients after mild traumatic brain injury - retrospective evaluation. Biology of Sport, 2005,3,22,281-291.
 2. MIKULISZYN R., ŻEBROWSKI M., KOWALCZUK K.: Centrifuge training program with "push-pull" elements. Aviation, Space and Environmental Medicine, 2005, 5,76,493-495.

1.B. PUBLIKACJA W INNYM RECENZOWANYM CZASOPIŚMIE ZAGRANICZNYM LUB CZASOPIŚMIE POLSKIM

 1. BIERNACKI M., TARNOWSKI A.: Wpływ uwagi wzrokowej na odtwarzanie materiału z pamięci. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005, 4, 365-378.
 2. Czarkowski M., Baran A., Mikulska M., Żebrowski M., RÓŻANOWSKI K. : Zachowanie się ciśnienia tętniczego podczas serii pomiarów powtarzanych w krótkim odstępie czasu u normotensyjnych młodych dorosłych - doniesienie wstępne. Polski Przegląd Kardiologiczny, 2005,2,147-150.
 3. DEC S., MISZCZAK J.: Dermotermiczny obraz obszaru głowy w czasie procedury otwarcia i zamknięcia oczu w korelacji ze wskaźnikami QEEG. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,1,41-50.
 4. DZIUDA Ł., Niewczas P., Fusiek G.: Hybrid Fibre-Optic Voltage Sensor for Remote Monitoring of Electrical submersible Pump Motors. Optical Engineering, 2005, 44,7.
 5. Fusiek G., Niewczas P., DZIUDA Ł., McDonald J.: Hysteresis Compensation for a Piezoelectric Fibre-Optic Voltage Sensor. Optical Engineering, 2005,44,11.
 6. GOLEC L. : Nieludzkie eksperymenty w medycynie lotniczej (w 2005 roku mija 65 lat). Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005, 3,11, 303-312.
 7. GOLEC L.: Narodziny medycyny lotniczej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005, 431-439.
 8. JASIŃSKI T., Strzelczak A.: Związek cech temperamentu w ujęciu Jana Strelaua z percepcją czasu u pilotów wojskowych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,2,127-135.
 9. JEZIERSKI M., PROST M., STASIAK K., KULIŃSKI J., GĄSIK M. : Ocena ostrości wzroku w trakcie posługiwania się goglami noktowizyjnymi PNL-3. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,3, 237-241.
 10. JONAK R., KŁOSSOWSKI M., Śliwiński Z., Kulej M.: Ocena skuteczności działania siarczanu glukozaminy w leczeniu chondromalacji stawów rzepkowo-udowych. Fizjoterapia Polska, 2005, 5, 2, 211-214.
 11. KULIŃSKI J.: Wpływ hipoksji normobarycznej na czynność komórek zwojowych siatkówki człowieka - streszczenie pracy doktorskiej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005, 4, 337-358.
 12. KULIŃSKI J., PROST M., STASIAK K., JEZIERSKI M., LATEK-NAJDER M.: Sprawność widzenia w goglach noktowizyjnych PNL-3 na podstawie testów kontrastu. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,2,137-143.
 13. LATEK-NAJDER M., KULIŃSKI J., PROST M., SKOWROŃSKI W., STASIAK K., KRAJEWSKI M. : Zmiany widzenia barwnego w hipoksji normobarycznej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005, 3, 255-261.
 14. LATEK-NAJDER M., PROST M.: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Czerwone oko - epidemiologia, diagnostyka różnicowa i aktualne możliwości leczenia. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005, 2,205-206.
 15. ŁASZCZYŃSKA J., KEMPA G.: Szkolenie personelu latającego w zakresie wpływu dekompresji na organizm pilota. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,4,379-388.
 16. ŁASZCZYŃSKA J., MATYSIAK E.: Możliwości wykorzystania termowizji w ocenie skuteczności znieczulenia regionalnego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,3,271-277.
 17. ŁASZCZYŃSKA J., Olszański R., JAROSZ A.: Hipotermia jako problem morskiej służby ratownictwa wodnego (SAR).Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,2,163-173.
 18. ŁASZCZYŃSKA J.: Działania wspomagające przygotowanie personelu latającego do wykonywania zadań w gorącej strefie klimatycznej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,4,379-388.
 19. MACIEJCZYK J., BIERNACKI M.: Przestrzenne przetwarzanie informacji w badaniach pilotów. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,4,401-408.
 20. MACIEJCZYK J.: Zasłużeni dla WIML : ppłk prof. dr hab.n.hum. Romuald Błoszczyński. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,1, 87-92.
 21. MAKSYMIUK G., Jrenajczyk W., Stępień A.: Zaburzenia snu u chorych po przebytym lekkim urazie głowy. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,4,273-283.
 22. Niewczas P., DZIUDA Ł., Fusiek G., McDonald J.: Design and Evaluation of a Pre-Prototype Hybrid Fiber-Optic Voltage Sensor for a Remotely Interrogated Condition Monitoring System. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2005, 54, 4, 1560-1564.
 23. NOWICKI J., KACZOROWSKI Z., STABLEWSKI R.: Znaczenie testu obrotowego sinusoidalnego podtrzymywanego w diagnostyce otoneurologicznej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,3,243-253.
 24. PROST M.: Czerwone oko - epidemiologia i diagnostyka. Okulistyka, 2005,4,VIII, 11-17.
 25. PROST M., JEZIERSKI M., STASIAK K., KOWALSKI W., KULIŃSKI J.: Zmiany ostrości wzroku w trakcie posługiwania się goglami noktowizyjnymi PNL-3 w warunkach hipoksji hipobarycznej w komorze niskich ciśnień. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005, 2,119-125.
 26. PROST M., JEZIERSKI M., STASIAK K., KULIŃSKI J., GĄSIK M.: Badania widzenia stereoskopowego w trakcie posługiwania się goglami noktowizyjnymi PNL-3. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005, 4,359-365.
 27. PROST M., Oleszczyńska-Prost E. : Grubość rogówki w jaskrze wrodzonej u dzieci. Klinika Oczna, 2005,107.445-447.
 28. PROST M., Oleszczyńska-Prost E.: Badania grubości rogówki w różnych okresach życia u dzieci. Klinika Oczna, 2005,107,442-444.
 29. PROST M., Semczuk K.: Antybiotykooporność szczepów bakteryjnych worka spojówkowego u dzieci. Klinika Oczna, 2005,107,418-420.
 30. PROST M., STASIAK K., JEZIERSKI M., KOWALSKI W., KULIŃSKI J.: Wpływ obciążenia termicznego na ostrość wzroku w goglach noktowizyjnych PNL-3. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,1,51-56.
 31. RĄPAŁA A.: Problemy bólów kręgosłupa u pilotów wojskowych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005, 2, 145-152.
 32. RĄPAŁA A.: Problemy bólów kręgosłupa u pilotów wojskowych. Zasady postępowania profilaktycznego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej,2005,3, 299-302.
 33. RĄPAŁA A., JASIŃSKI T.: Jakość życia lekarzy i ich pacjentów. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2005, 7,1,87-91.
 34. SKRZYPKOWSKI A.: Wybrane zagadnienia patofizjologii narządu żucia okresu dojrzewania i człowieka dorosłego. Stomatologia Współczesna, 2005,6,12,14-22.
 35. SKRZYPKOWSKI A., STASIAK K.: Sprawozdanie z zebrania naukowo-szkoleniowego PTML. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,3,315-316.
 36. SKRZYPKOWSKI A., Szymańska W.: Sprawozdanie z zebrania naukowo-szkoleniowego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,2,215-317.
 37. SKRZYPKOWSKI A.: Sprawozdanie z konferencji naukowo-szkoleniowej PTML. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,3,315-317.
 38. SKRZYPKOWSKI A.: Sprawozdanie z zebrania naukowo-szkoleniowego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,4,441-444.
 39. STASIAK K., PROST M., JEZIERSKI M., KULIŃSKI J., GĄSIK M. : Zmiany w polu widzenia w trakcie stosowania noktowizora PNL-3. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005, 3, 231-236.
 40. Śliwiński Z., Kufel W., Michalak B., Halat B., Kiebzak W., Wilk M., JONAK R.: Ocena statyki miednicy u chorych z zespołami przeciążeniowymi kręgosłupa poddanych krioterapii ogólnoustrojowej. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2005,2,7,218-222.
 41. TOMCZAK A., Kalina M., JASIŃSKI T.: Military cadets' appraisal of suitability of "the survival multi-discipline event" as a multidimentional psychomotor competence test in the domain of survival. Sport Science, 2005,2,39-41.
 42. WALICHNOWSKI W.: Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji "Bioimpedancja elektryczna" oraz z V Konferencji "Tomografia impedancyjna". Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,2,207-208.
 43. WOJTKOWIAK M.: Sprawozdanie z VI Kongresu "Medycyna i Ruchliwość". Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005, 2,199-203.
 44. WOJTKOWIAK M.: Sprawozdanie z konferencji z okazji 50- lecia międzynarodowej grupy roboczej niemieckich lekarzy lotniczych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,1,93-95.
 45. ZAKRZEWSKA E.: Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów lekarskich. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,3,319-324.
 46. ZAKRZEWSKA E.: Jubileusz WIML (obchody 77-lecia WIML). Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,1,97-99.
 47. ZAKRZEWSKA E.: Zasłużeni dla WIML: prof.dr hab.n.med. Zbigniew Edelwejn. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,1, 75-86.
 48. ZAKRZEWSKA E., Czech M.: Zasłużeni dla WIML: płk.doc.dr hab. n.med. Stanisław Czech. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,2, 189-198.
 49. ZAWADZKA-BARTCZAK E.: Activities of red blood cell anti-oxidative enzymes (SOD, GPx), and total anti-oxidative capacity of serum (TAS), in men with coronary atherosclerosis and in healthy pilots. Medical Science Monitor, 2005,11,440-444.
 50. ZAWADZKA-BARTCZAK E., KOPKA L.: Możliwości i ograniczenia ablacji struktur arytmogennych w aspekcie orzeczniczo-lotniczo-lekarskim. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,1,57-64.
 51. ZAWADZKA-BARTCZAK E., KOPKA L., DROZDOWSKI R., WINNICKI L.: Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy u pilotów wojskowych w ocenie retrospektywnej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2005,1, 267-273.
 52. ZAWADZKA-BARTCZAK E., KOPKA L.: Heart rate responses to head to feet aceleration (+Gz). Folia Cardiologica, 2005, 399-400.
 53. ZAWADZKA-BARTCZAK E., KOPKA L.: Tilt-testing as a predictor of G tolerance. Indian Journal of Medical Science. Indian Journal of Medical Sciences, 2005,11,59,471-479.

CZASOPISMA INNE

 1. Bertrandt J., Kłos A., Rozmysł E., KOZICKI T., KOBOS Z.: Wpływ spożycia soków, nektarów wzbogaconych w wapń na gęstość mineralną kości u żołnierzy pełniących służbę w jednostkach kawalerii powietrznej. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2005, 1, XXXII,157-168.
 2. JONAK R., KŁOSSOWSKI M., Śliwiński Z.: Ocena skuteczności działania siarczanu glukozaminy w leczeniu chondromalacji stawów rzepkowo-udowych. Fizjoterapia Polska, 2005, 2, 5, 211-214.
 3. Kłos A., Bertrandt J., Bieniek R., Rozmysł E., KOBOS Z., Toczek J.: Wpływ pobytu pilotów wojskowych na obozie szkoleniowo-kondycyjnym w Zakopanym na ich stan odżywiania. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2005,I, XXXII, 94-98.
 4. KOBOS Z., Bertrandt J., Kłos A.: Percepcja otyłości. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2005, 1,XXXII, 81-86.
 5. Ligocki P., TARNOWSKI A., Walasek L.: Ocena procesów poznawczych przed i w trakcie suplementacji magnezem u osób narażonych na przewlekły stres. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2005, supl.32, 581-586.
 6. Ligocki P., TARNOWSKI A., Walasek L.: Ocena wyników czasu reakcji prostej i czasu reakcji z wyborem u pilotów wojskowych w czasie suplementacji magnezem. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2005, supl.32, 576-580.
 7. ŁASZCZYŃSKA J., JAROSZ A., TRUSZCZYŃSKI O.: Zdolność do wykonywania czynności operatorskich w symulowanych warunkach zanurzenia na głębokości 30 i 50 metrów. Polish Hyperbaric Research, 2005,1,10,15-20.
 8. SKRZYPKOWSKI A.: Spotkanie stomatologów wojskowych. Skalpel, 2005,4,XIV,28-31.
 9. Wochyński Z., TOMCZAK A.: Międzynarodowa konferencja na temat wytrzymałości żołnierzy (sprawozdanie). Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2005,12, LXXVIII,97-98.

2.A. AUTORSTWO MONOGRAFII LUB PODRĘCZNIKA NAUKOWEGO W JĘZYKU POLSKIM LUB INNYM NIE ANGIELSKIM

 1. TOMCZAK A., Kalina R.M.: Kultura fizyczna w wojsku na początku XXI wieku. Deklarowane sposoby działań kandydatów na instruktorów survivalu w symulowanych sytuacjach zagrożenia agresją fizyczną. Wydawnictwo AWF, Poznań 2005.
 2. ZAWADZKA-BARTCZAK E.: Odruchowe reakcje układu krążenia u pilotów prowokowane stresem przeciążeniowym podczas realnych i symulowanych lotów. Postępy Medycyny Lotniczej, WIML 2005, 1.

2.B. AUTORSTWO ROZDZIAŁU W MONOGRAFII LUB PODRĘCZNIKA NAUKOWEGO W JĘZYKU POLSKIM LUB INNYM NIE ANGIELSKIM

 1. JASIŃSKI T.: Ocena dezintegracji zachowania i stosunku do zadania w sytuacji trudnej u pilotów wojskowych W: Pedagogika, Psychołogija Mediko-Biołogiczni Problemi Fizycznogo Wichowanija i Sportu. pod red. C.C Ermakowa, Charkiw, 2005,19, 107-119.
 2. JASIŃSKI T., Glamowski J.: Udział młodzieży szkół specjalnych województwa kujawsko-pomorskiego w zawodach Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego "Sprawni-Razem" W: Pedagogika, Psychołogija Mediko-Biołogiczni Problemi Fizycznogo Wichowanija i Sportu. pod red. C.C Ermakowa, Charkiw, 2005,24, 138-143.
 3. JASIŃSKI T., Gosik A.: Ocena z wychowania fizycznego w aspekcie sprawności fizycznej młodzieży ponadgimnazjalnej W: Pedagogika, Psychołogija Mediko-Biołogiczni Problemi Fizycznogo Wichowanija i Sportu. pod red. C.C Ermakowa, Charkiw, 2005,12, 105-117.
 4. JASIŃSKI T., Krzykalska M.: Wady kończyn dolnych młodzieży w wieku szkolnym W: Pedagogika, Psychołogija Mediko-Biołogiczni Problemi Fizycznogo Wichowanija i Sportu. pod red. C.C Ermakowa, Charkiw, 2005, 8, 89-99.
 5. JASIŃSKI T., Leś M.G.: Poziom wybranych zdolności koordynacyjnych dziewcząt uczestniczących w zajeciach muzyczno-ruchowych na tle grupy kontrolnej W: Pedagogika, Psychołogija Mediko-Biołogiczni Problemi Fizycznogo Wichowanija i Sportu. pod red. C.C Ermakowa, Charkiw, 2005,9,88-95.
 6. JASIŃSKI T., Ośmiałowska A.: Spędzanie czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną zamieszkałą w środowisku wiejskim W: Pedagogika, Psychołogija Mediko-Biołogiczni Problemi Fizycznogo Wichowanija i Sportu. pod red. C.C Ermakowa, Charkiw, 2005,23,140-146.
 7. JASIŃSKI T., TRUSZCZYŃSKI O.: Działanie żołnierzy w sytuacji stresu zadaniowego i realnych zagrożeń. W: Przygotowanie psychofizyczne oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w działaniach interwencyjnych i ratunkowych służb mundurowych pod red. K. Klukowski, J. Klimczak. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku ,Szczytno 2005,9,17-30.
 8. JASIŃSKI T.: Nasilenie lęku piłkarzy piłki ręcznej klubu sportowego PKN"Orlen" zróżnicowanych doświadczeniem sportowym W: Pedagogika, Psychołogija Mediko-Biołogiczni Problemi Fizycznowo Wichowanija i Sportu pod red. C.C Ermakowa, Charkiw, 2005,7, 79-88.
 9. Kluch W., KOWALSKI W., KOWALCZUK K.: Zastosowanie posturografii w ocenie dynamicznego pobudzenia narządu przedsionkowego bodźcem dezorientacyjnym W: Postępy Medycyny Lotniczej, WIML, 2005, 2, 111-124.
 10. Klukowski K., KOWALSKI W., Żebrowski M. : Wypadki w lotnictwie wojskowym i cywilnym. Medycyna wypadków w transporcie pod red. K. Klukowskiego. Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 2005.
 11. Klukowski K., TRUSZCZYŃSKI O., KOWALSKI W.: Rola czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie lotów-doświadczenia lotnictwa wojskowego W : Medycyna wypadków w transporcie pod red. K. Klukowskiego. Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 2005.
 12. KOBOS Z.: Nurkowanie a obciążenie psychiczne W: Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem pod red. Z. Kitowski, W. Wilk, T. Szubrycht. J. Pyrchla, M. Przyborski. Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2005, 252.
 13. KOBOS Z., Olszański R., Szwemin M.: Stres hiperbarii - doniesienie wstępne W : Perspektywy i rozwój systemów ratownictwa, bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku pod red. Z. Kitowski, J. Lisowski. Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2005, 120.
 14. KOBOS Z.: Procedury diagnostyczno-prognostyczne w zakresie oceny personelu a bezpieczeństwo lotów nad morzem. W: Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem pod red. Z. Kitowski, W. Wilk, T. Szubrycht. J. Pyrchla, M. Przyborski. Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2005, 244.
 15. KOWALSKI W., Mazurek K., Żebrowski M.: Systemy poszukiwania i ratownictwa W: Medycyna wypadków w transporcie pod red. K. Klukowskiego. Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 2005.
 16. KOWALSKI W., Żebrowski M., Klukowski K.: Aspekty medyczne badania wypadków lotniczych W: Medycyna wypadków w transporcie pod red. K. Klukowskiego. Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 2005.
 17. ŁASZCZYŃSKA J.: Szkolenie pilotów na samolotach F-16 w zakresie medycyny lotniczej - nowa jakość badań W: Postępy Medycyny Lotniczej, WIML, 2005, 2, 141-152.
 18. Mazurek K., TRUSZCZYŃSKI O., KOWALSKI W. : Standardy medyczne dla cywilnego personelu lotniczego W: Medycyna wypadków w transporcie pod red. K. Klukowskiego. Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 2005.
 19. TOMCZAK A., Kalina R.M., Chodała A.: Wielobój survivalowy jako wieloaspektowy test oceniający kompetencje psychomotoryczne żołnierzy do walki o przetrwanie W: Przygotowanie psychofizyczne oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w działaniach interwencyjnych i ratunkowych służb mundurowych pod red. K. Klukowski, J. Klimczak. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku ,Szczytno 2005,9,76-84.
 20. Żebrowski Mariusz, TRUSZCZYŃSKI O., Klukowski K.: Wpływ niekorzystnych czynników środowiska lotu na sprawność psychofizyczną personelu lotniczego. W: Medycyna wypadków w transporcie pod red. K. Klukowskiego. Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 2005.

2.C. REDAKCJA MONOGRAFII LUB PODRĘCZNIKA AKADEMICKIEGO

 1. ŁASZCZYŃSKA J.: Człowiek w ekstremalnych warunkach środowiska. Postępy Medycyny Lotniczej 2005, 2.

     

Go to top