Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2014 r.

A. Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 1. Berent D, Macander M, Szemraj J, Orzechowska A, Galecki P. Vascular endothelial growth factor A gene expression level is higher in patients with major depressive disorder and not affected by cigarette smoking, hyperlipidemia or treatment with statins. Acta Neurobiologiae Experimentalis. 2014; 74(1): 82-90.
 2. Biernacka M, Jakubowska-Winecka A, Biernacki M. The role of emotional control in the regulation of mood in parents of children with mucopolysaccharidosis. Stress and Health. 2014; 30(3):253-258.
 3. Biernacki MP, Dziuda L. Mood and simulator sickness after truck simulator exposure. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2014; 27(2):278-792.
 4. Drozdowski R, Wyleżoł M, Frączek M, Hevelke P, Giaro M, Sobański P. Small bowel necrosis as a consequence of spontaneous deflation and migration of an air-filled intragastric balloon - a potentially life-threatening complication. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques. 2014; 9(2):292-296.
 5. Dziuda L, Biernacki MP, Baran PM, Truszczyński OE. The effects of simulated fog and motion on simulator sickness in a driving simulator and the duration of after-effects. Applied Ergonomics. 2014; 45(3):406-412.
 6. Dziuda L, Skibniewski FW. A new approach to ballistocardiographic measurements using fiber Bragg grating-based sensors. Biocybernetics and Biomedical Engineering. 2014; 34(2):101-116.
 7. Giaro M, Wyleżoł MS, Lipski P, Truszczyński O. An evaluation of the knowledge of the surgical treatment of obesity among surgeons. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques. 2014; 9(1):6-12.
 8. Truszczyńska A, Lewkowicz R, Truszczyński O, Wojtkowiak M. Back pain and its consequences among Polish Air Force pilots flying high performance aircraft. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2014; 27(2):243-251.
 9. Truszczyńska A, Truszczyński O, Rąpała K, Gmitrzykowska E, Tarnowski A. Postural stability disorders in rural patients with lumbar spinal stenosis. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2014; 21(1):179-182.
 10. Truszczynski O, Lewkowicz R, Wojtkowiak M, Biernacki MP. Reaction time in pilots during intervals of high sustained g. Aviation Space Environmental Medicine. 2014; 85(11):1114-1120.
 11. Walicka-Cupryś K, Przygoda Ł, Czenczek E, Truszczyńska A, Drzał-Grabiec J, Zbigniew T, Tarnowski A. Balance assessment in hearing-impaired children. Research in Developmental Disabilities. 2014; 35(11):2728-2734.
 12. Wasyluk JT, Piekarniak-Woźniak A, Grabska-Liberek I. The hypotensive effect of selective laser trabeculoplasty depending on iridocorneal angle pigmentation in primary open angle glaucoma patients. Archives of Medical Science. 2014; 10(2):306-308.

B. Publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu IF, zamieszczonych w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW

 1. Baran P, Gaździńska A, Jagielski P, Jakacka A, Piotrowski M, Wyleżoł M. Zachowania zdrowotne wojskowego personelu lotniczego i podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. 2014; 3:251-258.
 2. Berent D, Orzechowska A, Macander M. Hyperlipidemy in patients with major depressive disorder is associated with less severe depressive symptoms. New Medicine. 2014; 1:19-23.
 3. Berent D, Zboralski K, Macander M. Antioxidant properties of cerebrolysin - an old drug with a newly discovered capabilities. Pol J Aviat Med Psychol. 2014; 20(1):25-30.
 4. Berent D. Current Diagnostic Criteria for Posttraumatic Stress Disorder According to ICD-10 and DSM-V. Pol J Aviat Med Psychol. 2014; 20(3):33-36.
 5. Dereń M, Piotrowski M, Pomaski P, Jarosz A. Pilot’s Panel as a Technical Teaching Aid in Aviation Medicine. Pol J Aviat Med Psychol. 2014; 20(2):37-42.
 6. Dykas J, Terelak JF. Temperamental Traits and Styles of Coping Stress in Motorcyclist. Pol J Aviat Med Psychol. 2014; 20(3):11-18.
 7. Gaździńska A, Wójcik R, Janewicz M, Binder M, Wyleżoł M, Gazdzinski SP. Excess Body Weight as a Risk Factor to Well-being and Performance of Flying Personnel: Potential Strategies of Prevention. Pol J Aviat Med Psychol. 2014; 20(4):27-36.
 8. Janicki A, Filipkowski P, Horodelski M. Intelligent Medical System for Paramedics. Pol J Aviat Med Psychol. 2014; 20(1):5-16.
 9. Kopyt A, Piotrowski M, Biernacki M. Wykorzystanie symulatora badawczego PZL SW-4 do badania pilotów w sytuacji stresu psychicznego. Prace Instytutu Lotnictwa. 2014; 3(236):26-34.
 10. Kowalczuk K, Janewicz M, Gaździński S, Gąsik M, Lewkowicz R, Strojek M, Wyleżoł M. The Impact of the Combined Effects of Coriolis Illusion and Hypoxia on Saccadic Eye Movements during Flight Simulations. Pol J Aviat Med Psychol. 2014; 20(4)    :37-39.
 11. Kowalski P, Momot M, Stankiewicz A, Wiśniowski R, Różanowski K. Adaptacyjna transmisja sygnału EKG z użyciem predykcji interwałów R-R za pomocą odpornej funkcji regresji. Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania. 2014; 4(55):57-60.
 12. Marczak K, Terelak JF. Selected Personality Correlates of Behaviors Associated with Internet “Piracy”. Pol J Aviat Med Psychol. 2014; 20(4):19-26.
 13. Miszczak J, Dec S, Zalewska E. Analysis of Relationship Between Oculomotor and Pseudoseizure Activity in EEG Examinations of Aviation Personnel. Pol J Aviat Med Psychol. 2014; 20(2):5-16.
 14. Pawlus D, Tarnowski A, Lewkowicz R, Kamiński T, Kruszewski M. Innowacyjny zestaw metod i narzędzi do analizy infrastruktury drogowej w aspekcie poprawy bezpieczeństwa. Logistyka. 2014; 6:8514-8521.
 15. Prost ME. Specyfika farmakoterapii chorób oczu u dzieci. Okulistyka po Dyplomie. 2014;6.
 16. Smorąg L, Florkowski A, Nowacka A, Zboralski K, Przybyszewska M, Macander M, Sławińska A, Wierzbiński P. Jakość życia i depresyjność u pacjentek z rozpoznaniem raka jajnika leczonych operacyjnie oraz po przebytej terapii uzupełniającej    Polski. Merkuriusz Lekarski. 2014; 37(220):231-234.
 17. Smorąg L, Florkowski A, Zboralski K, Macander M, Nowacka A, Flinik-Jankowska M, Strójwąs K, Krajewska K, Przybyszewska M, Wierzbiński P. Jakość życia i depresyjność u pacjentek z rozpoznaniem raka trzonu macicy. Polski Merkuriusz Lekarski. 2014; 37(220):227–230.
 18. Stelęgowski A, Gaździńska A, Kłossowski M. Anthropometric and Physical Efficiency Characteristics of Candidates Newly Admitted to the Polish Air Force Academy in Dęblin as Aviation Pilot Students. Pol J Aviat Med Psychol. 2014; 20(4):11-18.
 19. Strojek M, Kowalczuk K, Janewicz M, Walas M, Grzeszczuk T, Gaździński S, Wyleżoł M. The Use of Oculography in the Assessment of the Efficacy of Antihypergravity Maneuvers: Preliminary Experiments. Pol J Aviat Med Psychol. 2014; 20(3):29-32.
 20. Szczepkowski M, Banasiewicz T, Krokowicz P, Dziki A, Wallner G, Drews M, Herman R, Lorenc Z, Richter P, Bielecki K, Tarnowski W, Kruszewski J, Kladny J, Gluszek S, Zegarski W, Kielan W, Pasnik K,  Jackowski M, Wylezol M, Stojcev Z, Przywozka A. Polish consensus statement on the protective stoma. Polski Przegląd Chirurgiczny. 2014; 86(8):391-404.
 21. Terelak JF, Budka A. Sense of Coherence and Styles of Coping Stress in Obesity. Pol J Aviat Med Psychol. 2014; 20(2):17-24.
 22. Turski B. Vibration - Hazardous Factor in Professional Environment. Pol J Aviat Med Psychol. 2014; 20(2):43-48.
 23. Zieliński P, Drozdowski R, Biernacki MP. Hypoxia and Cognitive Performance. Pol J Aviat Med Psychol. 2014; 20(4):5-10.

 

     

Go to top