Stacjonarna komora hiperbaryczna

Komora hiperbaryczna wybudowana została na bazie zbiornika ciśnieniowego o następujących parametrach:

 • maksymalne ciśnienie robocze 0,6 Mpa /60 MSW/,
 • objętość całkowita 6 m3,
 • objętość przedziału leczniczego 4,1 m3,
 • zbiornik posiada przedsionek dla jednej osoby o objętości 1,9 m3 umożliwiający zmiany ciśnienia oraz śluzę do podawania małych przedmiotów pod ciśnieniem,
 • zbiornik posiada iluminatory służące do obserwacji badanych za pomocą środków technicznych.

W komorze istnieje możliwość wykonywania badań w hiperbarii.
W skład wyposażenia komory wchodzi:

 • system łączności umożliwiający porozumiewanie się obsługi zewnętrznej z badanymi zarówno w przedziale leczniczym jak i w przedsionku,
 • system obserwacji technicznej umożliwiający obserwację badanych wraz z archiwizacją obrazu i dźwięku,
 • system umożliwia wprowadzenie badanego w pozycji leżącej oraz transport do wnętrza komory chorych nieprzytomnych,
 • system inhalatorów tlenowych (cztery w przedziale leczniczym i jeden w przedsionku) umożliwiający przeprowadzanie leczniczej terapii tlenowej lub oddychania mieszaninami gazowymi,
 • system przeciwpożarowy,
 • awaryjny system zasilania energetycznego umożliwiający pracę komory przy zaniku zasilania.
Kontakt: dr n. med. Krzysztof Kowalczuk
tel. +48 261 852 000
e-mail: kkowalczuk@wiml.waw.pl

     

Go to top