Biblioteka Naukowa

Biblioteka Naukowa WIML jest biblioteką specjalistyczną, gromadzącą głównie księgozbiór z zakresu medycyny lotniczej i biologii medycznej stanowiąc bazę materiałową do prowadzenia działalności naukowej Instytutu. Utworzona została w 1926 r. wraz z powstaniem Wydziału Lotniczo-Lekarskiego przy Instytucie Badań Technicznych Lotnictwa i posiadała wówczas 232 tomy książek oraz 14 czasopism lekarskich polskich i zagranicznych. Na przestrzeni lat jej księgozbiór powiększał się, rosła liczba czasopism polskich i zagranicznych. W latach trzydziestych biblioteka liczyła 1216 tomów książek i prenumerowała 13 czasopism polskich i 14 zagranicznych.

Po drugiej wojnie światowej wznowienie działalności Biblioteki w Instytucie nastąpiło w 1948 r. Księgozbiór został złożony z darów Szefa Służby Zdrowia Wojsk Lotniczych i lekarzy Instytutu, a także Cywilnego Instytutu Lotnictwa. Do biblioteki trafiły również zachowane egzemplarze przedwojennego wydawnictwa "Polski Przegląd Medycyny Lotniczej", kilkanaście tomów różnych książek lekarskich oraz powojenne czasopisma lekarskie. Od 1950 r. wznowiono prenumeratę czasopism medycznych, a także zaczęto wzbogacać księgozbiór o nowości księgarskie.

W 1999 r. opracowano komputerowy program biblioteczny służący do elektronicznej ewidencji zbiorów. W czytelni zainstalowano Internet umożliwiający czytelnikowi szybszy dostęp do informacji dotyczącej gromadzonych pozycji książkowych, czasopism oraz prac naukowych WIML. Udostępniono wówczas m.in. bazę danych Medline. Od tego roku czytelnik ma możliwość dziedzinowego przeszukiwania księgozbioru poprzez przeglądarkę dostępną na stronie internetowej WIML.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00

Kontakt: mgr Magdalena Matyja, budynek 2C, pok. nr 28
tel. +48 261 852 065, +48 261 852 852
biblioteka@wiml.waw.pl
ul. Krasińskiego 54/56
01-755 Warszawa
     

     

Go to top