Relacje z posiedzeń RN

 

W dniu 3 lutego 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady Naukowej WIML.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Naukowej WIML dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, prof. WIML. Po przyjęciu porządku obrad, jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Jerzy Walecki, przedstawiciel Rady Naukowej WIML w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, który omówił najważniejsze zmiany i zalecenia dotyczące przewodów doktorskich i habilitacyjnych.

W kolejnym punkcie obrad Rada Naukowa WIML pozytywnie zaopiniowała „Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań”.

Następnie przystąpiono do procedury wszczęcia przewodu doktorskiego lekarz Marii Turskiej i wyboru promotora jej pracy. Tę część obrad poprowadziła Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej WIML płk dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak, prof. WIML. W dwóch tajnych głosowaniach  opowiedziano się za otwarciem przewodu doktorskiego przez lekarz Marię Turską i za wyznaczeniem na promotora pracy prof. dr. hab. n. med. Marka Prosta.

W dalszej części posiedzenia płk dr. Olaf Truszczyński, Dyrektor WIML przedstawił zasady kompleksowej oceny jednostek naukowych i przyznawania im kategorii naukowych.

Na zakończenie Rady Naukowej WIML wystąpił dr hab. inż. Marek Cieciura, prof. WSTI, który jest członkiem Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W swym wystąpieniu przedstawił działania Związku mające na celu upamiętnienie Żołnierzy Armii Krajowej, poprzez rozmieszczanie tabliczek informacyjnych z kodem QR, poświęconym żołnierzom Armii Krajowej. Zaproponował, aby Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej włączył się w tę inicjatywę i upamiętnił pracowników Instytutu, którzy walczyli w Armii Krajowej.

Kolejne, a zarazem ostatnie posiedzenie Rady Naukowej WIML kadencji 2012-2016 zaplanowano na dzień 6 kwietnia 2016 r.

     

Go to top