Symulator badawczo-treningowy JAPETUS

W symulatorze prowadzi się:
  • testy selekcyjne kandydatów na pilotów wojskowych w zakresie weryfikacji predyspozycji kandydatów do zawodu pilota wojskowego,
  • trening pilotów wojskowych i testy weryfikujące pilotów wojskowych po długotrwałych przerwach w lotach,
  • prace badawczo-naukowe z zakresu medycyny lotniczej.
Ogólny opis symulatora

Symulator Japetus jest kompleksowym symulatorem lotu wyposażonym w układ ruchu o 6 stopniach swobody. Jest to symulator dwusilnikowego, odrzutowego, wojskowego samolotu szkolno-treningowego. Kabina i dynamika samolotu skonstruowana jest na bazie samolotu I-22 Iryda. Symulator wyposażony jest w trójkanałowy układ prezentacji sytuacji zewnętrznej oparty o moduły kolimacyjne.

Historia

Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku w ramach opracowywania samolotu I-22 „Iryda” rozpoczęto budowę symulatora lotu mającego wspomagać proces szkolenia pilotów na tym typie samolotu. Symulator został zainstalowany w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej   w Warszawie w lutym 1992 roku.

W 1997 roku symulator poddano kompleksowej modernizacji. Potrzeba modernizacji wynikała z dostosowania się do nowych warunków badań. Modernizacja diametralnie zmieniła zakres zastosowań symulatora, który z typowego symulatora lotu stał się rozbudowanym systemem do prowadzenia selekcji kandydatów na pilotów wojskowych i badań z zakresu medycyny lotniczej. Przy okazji modernizacji zainstalowano w kabinie symulatora nowoczesną aparaturę medyczną do pomiaru parametrów fizjologicznych pilota w czasie lotu.

Kontakt: mgr inż. pil. Marek Gąsik
tel. +48 261 852 004, +48 261 852 276
e-mail: mgasik@wiml.waw.pl
   

 

     

Go to top