Pion Organizacji Nauki

 

Pracownicy: mgr inż. Krzysztof Łukowski, tel. 261 852 852, e-mail: k.lukowski@wiml.waw.pl
  mgr Magdalena Matyja, tel. 261 852 065, e-mail: mmatyja@wiml.waw.pl
  mgr inż. Izabela Szczepanik, tel. 261 852 694, e-mail: iszczepanik@wiml.waw.pl

Do najważniejszych zadań Pionu należą:

  • koordynacja sprawozdawczości z działalności naukowo-badawczej WIML, a także przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji z nią związanej
  • obsługa administracyjna posiedzeń oraz prowadzenie dokumentacji Rady Naukowej WIML
  • organizowanie oraz obsługa administracyjna szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinie medycyny lotniczej
  • wydawanie czasopisma naukowego „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology”
  • aktualizacja strony internetowej oraz obsługa mediów społecznościowych Instytutu
  • prowadzenie Biblioteki Naukowej oraz sprawowanie opieki nad salą tradycji WIML
  • działalność marketingowa oraz promocyjna dotycząca osiągnięć naukowo-badawczych WIML
  • wykonywanie bieżących prac związanych z tzw. małą poligrafią na potrzeby Instytutu
  • ścisła współpraca z poszczególnymi zakładami ONB, a także innymi komórkami organizacyjnymi WIML

 

     

Go to top